การขึ้นรูปโลหะ

เป็นกระบวนการผลิตกลุ่มใหญ่ในอุตสาหกรรม เพราะวัสดุหรือวัตถุดิบต่างๆ ในกลุ่มโหละนั้น ก่อนจะนำมาใช้งานได้ก็ต้องผ่านกระบวนการขึ้นรูปหรือแปรรูปมาเสียก่อน
เช่น เหล็กแผ่นที่ใช้ทำงานโลหะตามสั่ง เหล็กกล่องที่ใช้ทำตู้เหล็ก เหล็กแผ่นที่ใช้ทำขาฉิ่งเหล็ก สแตนเลสแผ่นที่ใช้ทำโต๊ะ สเตนเลสที่ใช้ทำขาฉิ่งสเตนเลส เหล่านี้ล้วนมีการขึ้นรูปมาก่อนทั้งสิ้น
โดยหลักการขึ้นรูปโลหะนั้นจะเป็นการใช้พฤติกรรมของโลหะในช่วงของความเป็นพลาสติกในการขึ้นรูปร่างชิ้นงาน
โดยใช้เครื่องมือต่างๆ ในการเปลี่ยนรูป เช่น การพันช์และดาย สร้างความเค้นให้กับชิ้นงานจนเลยจุดครากของโลหะชิ้นงาน และทำให้โลหะเปลี่ยนแปลงรูปร่างไปตามที่ต้องการในที่สุด
ความเค้นที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนั้นโดยมากจะเป็นความเค้นกด (Compressive Stress) อย่างไรก็ดี บางกระบวนการก็ต้องใช้การยืดและดึง (Stretch), การตัด (Cut), หรือการเฉือน (Shear)
ซึ่งการจะทำให้การขึ้นรูปมีประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องรู้ถึงคุณสมบัติของวัสดุเสียก่อน ว่ามีความแข็งแรงที่จุดครากเท่าไหร่ มีความเหนียวเท่าไหร่ และมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปที่เท่าไหร่
หลักการง่ายๆ คือ เมื่อเพิ่มอุณหภูมิขึ้นความเหนียวของวัสดุก็จะเพิ่มขึ้นแต่ความแข็งแรงที่จุดครากจะลดลง เราจึงมักจะพบว่า วัสดุส่วนใหญ่ใช้อุณหภูมิเป็นตัวแบ่งลักษณะการขึ้นรูป เช่น การขึ้นรูปเย็น การขึ้นรูปร้อน

Cr.http:tosthailand.com
PhotoCr.thaitechno.net