การดูแลและบำรุงรักษาเครื่องมือช่าง

 

เครื่องมือวิธีใช้และการเก็บรักษา

1. ประแจ ประแจแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ประแจแป๊ป ประแจปากตาย และประแจพิเศษประเภทประแจบ็อกซ์หรือประแจแอล ประแจเป็นเครื่งอมือที่ใช้แรงบิด ที่ใช้สำหรับ ยึด ขัน หรือคลายผังสกรู นอต สลักเกลียว

.ประแจ

การบำรุงรักษา
1. ไม่ใช้ประแจตอกหรือตีแทนค้อน
2. ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งาน
3. หลีกเลี่ยงการใช้ประแจที่มีขนาดใหญ่กว่าสกรูหรือนอต
4. ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับกับลักษณะงานและร่องของนอตสกรู
5. หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ

 

2. กบไสไม้ กบล้างสั้น มีความยาว 6-8 นิ้ว ใช้ไสไม้ที่มีขรุขระ แอ่น บิดงอ ซึ่งกบชนิดอื่นไม่สามารถไสได้ ใบกบทำมุมกับตัวกบ 45 องศากบล้างยาว มีลักษณะคล้ายกบล้างสั้น มีความยาว 16-18 นิ้ว ใช้ล้างแนวไม้ให้ตรงใช้ไสไม้ก่อนเพราะติดล้างกัน

กบไสไม้

การจัดเก็บบำรุงรักษา

1. ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบก่อนเก็บเข้าที่

2. ทำความสะอาดตัวกบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออก

3. ชโลมน้ำมันใบกบก่อนเก็บเข้าที่เก็บ

4. ทำความสะอาดตะไบโดยใช้แปรงทองเหลืองปัดเศษโลหะออก

5. ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทำให้คมตะไบสึกหรอได้ง่าย

6. กบขูดหรือกบแต่ง ใช้แต่งไม้โค้งเพื่อผิวเรียบซึ่งกบธรรมดาไม่อาจแต่งได้

 

3. ไขควง ด้ามจับทำจากพลาสติก ไม้ หรือโลหะ บริเวณด้ามหรือแกนทำด้วยโลหะ ไขควงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้าม ใช้สำหรับจับทำจากไม้ โลหะหรือพลาสติก ก้านหรือแกนกลาง ใช้สำหรับส่งแรงบิดไปยังส่วนปลาย ทำจากโลหะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมกลม ปากหรือปลาย ใช้สอดหรือสวมเข้าไปยังร่องของหัวสกรูหรือสลักเกลียว ทำจากโลหะ ปากมี 2 แบบ คือ ปากสี่แฉก และปากแบน ไขควงเป็น เครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับขันหรือคลายสกรูและสลักเกลียวที่ยึดไม้หรือโลหะ

ไขควง

 การบำรุงรักษา
1.ใช้ไขควงให้เหมาะสมกับกับลักษณะงานและร่องของนอตสกรู
2.หลังใช้งานเช็ดทำความสะอาด แล้วเก็บใส่กล่องเครื่องมือ

 

4. ค้อน ด้ามจับทำจากไม้ หรือเหล็ก และบริเวณส่วนหัวค้อนทำจากโลหะประเภทเหล็ก โดยหน้าค้อนจะเรียบใช้สำหรับตอกตะปู ส่วนหางจะมีลักษณะเป็นรูปตัววีใช้สำหรับดึงหรือถอนตะปู ค้อนเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงกระแทกสำหรับการตอกตะปูหรือถอนตะปู

ค้อน

การบำรุงรักษา

1.เลือกชนิดของค้อนให้เหมาะกับงาน
2.เมื่อใช้งานเสร็จควรเช็ดทำความสะอาด แล้วทาน้ำมันที่หัวค้อนเพื่อป้องกันสนิม

 

5. คีม คีมเป็นเครื่องมือที่ใช้แรงบิดสำหรับจับ ยึด ดัด และตัดสิ่งต่างๆ เช่น โลหะแผ่นบาง สายไฟ ท่อขนาดเล็ก และเส้นลวด ใช้มากในงานโลหะแผ่น งานซ่อมวิทยุหรืออิเล็กทรอนิกส์ และรถยนต์ คีมมีหลายชนิดแต่ที่สำคัญ คีมปากแบนหรือคีมปากจิ้งจก คีมปากขยาย คีมล็อก คีมตัด และคีมตัดปากทแยง เป็นต้น

คีม

การบำรุงรักษา

1.ใช้คีมให้ถูกประเภทกับงาน
2.ไม่ควรบีบคีมแรงเกินไปเพราะจะทำให้คีมหัก
3.ไม่ควรใช้ค้อนทุบคีมแทนการตัด
4.ไม่ใช้คีมแทนค้อนหรือเครื่องมืออื่นๆ
5.เช็ดทำความสะอาด หยดน้ำมันที่จุดหมุน แล้วชโลมน้ำมันหลังการใช้งาน

 

6. ตลับเมตร ใช้วัดระยะทาง สายวัดภายในตลับทำด้วยโลหะ สามารถสปริงตัวได้ดีบอกค่าได้ทั้งนิ้วและเมตร

ตลับเมตร

การบำรุงรักษา

1. ระวังรักษาขอเกี่ยวปลายเทปไม่ให้หัก

2.เมื่อจะปล่อยเส้นเทปกลับมี่เดิมต้องค่อยๆผ่อน ถ้าปล่อยให้กลับเร็วเกินไปปลายของเกี่ยวอาจชำรุดเสียหายได้

3. ทำความสะอาดหลังเลิกใช้งานแล้วเก็บให้เป็นระเบียบ

 

7. ตะไบ ทำด้วยโลหะมีรูปร่างหลายแบบ เช่น ตะไบกลม ตะไบสามเหลี่ยม ตะไบครึ่งวงกลม ตะไบสี่เหลี่ยม และตะไบแบน ตะไบเป็นเครื่องมือเครื่องตัดหรือเฉือนชนิดหนึ่ง มีฟันขนาดเล็กๆจำนวนมาก ฟันจะทำจากโลหะที่แข็งมาก จึงสามารถตัดหรือเฉือนวัสดุที่อ่อนกว่าได้ เศษโลหะหรือไม้ที่ได้จะมีขนาดเล็กมากหรือน้อยขึ้นกับฟันของตะไบ นำไปใช้งานตกแต่งผิวโลหะให้เรียบ ลบส่วนที่คมหรือทำให้เป็นรูปร่างต่างๆ ตามต้องการ ความยาวของตะไบจะมีขนาดประมาณ 3-18 นิ้ว

ตะไบ

การจัดเก็บบำรุงรักษา

1.ตรวจดูความเรียบร้อยของใบกบก่อนเก็บเข้าที่

2.ทำความสะอาดตัวกบโดยใช้แปรงปัดเศษไม้ออก

3.ชโลมน้ำมันใบกบก่อนเก็บเข้าที่เก็บ

4.ไม่ควรวางตะไบทับกันเพราะจะทำให้คมตะไบสึกหรอได้ง่าย

 

8. เลื่อย เป็นเลื่อยสำหรับงานไม้โดยทั่วไป ทำด้วยโลหะแผ่นบาง มีฟันเป็นซี่ๆ โดยฟันของซี่เลื่อยมีความแตกต่างกันตามความเหมาะสมกับการใช้งาน

เลื่อย

การบำรุงรักษา
1.หลังจากการใช้งานให้คลายใบเลื่อยออกเล็กน้อย เพื่อยืดอายุใบเลื่อยให้ใช้งานได้ยาวนานขึ้น
2.ใช้แปรงปัดทำความสะอาดทุกส่วน ทาด้วยน้ำมัน แล้วเก็บไว้ในที่เก็บหลังการใช้งาน

 

9. สกัด ทำด้วยโลหะมีรูปร่างหลายแบบตามลักษณะของหัวสกัด สกัดเป็นเครื่องมือซ่อมแซมที่ใช้งานร่วมกับค้อน โดยจะใช้สกัดในงานตัดเศษโลหะส่วนเกินบนผิวโลหะ ตัดนอตหรือสกัดเกลียวที่ถอดไม่ออก ตัดรอยเชื่อมส่วนเกิน ตัดแผ่นโลหะ และเซาะร่อง สกัดทำมาจากเหล็กเนื้อดี มีความแข็งและเหนียวมากว่าเหล็กทั่วไป มีขนาดยาว4-8นิ้ว ลำตัวจะทำเป็นรูปหกเหลี่ยม ส่วนหัวจะเป็นรูปทรงกลมแบน ส่วนด้านปลายซึ่งจะใช้เป็นคมสำหรับตัดโลหะจะมีหลายแบบ เช่น ปลายแบน ปลายแหลม ปลายมน และปลายตัด ปลายแต่ละแบบต่างก็มีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างกัน

 

สกัด

การบำรุงรักษา

ควรเก็บในภาชนะซึ่งสะอาดและแห้ง

>>Credit<<