หากมีเป้าหมายไม่สูงพอ การตระหนักถึงปัญหาจะไม่เกิดขึ้น!
ฉะนั้น ควรคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำงานในอนาคตให้มากขึ้น
images (30)

10วิธีคิดถึงปัญหาในอนาคตการทำงาน

– มีวิธีเพิ่มยอดขายหรือไม่?

– มีวิธีเพิ่มกำไรหรือไม่?

– มีวิธีลดต้นทุนการทำงานหรือไม่?

– กระบวนการทำงานมีความปลอดภัยหรือไม่?

– ทำให้ระยะเวลาสูญเปล่าจากการทำซ้ำลดลงได้หรือไม่?

– สามารถลดเวลาในการทำงานให้น้อยลงได้หรือไม่?

– สามารถลดจำนวนพนักงานได้หรือไม่?

– สามารถลดจำนวนครั้งในการทำงานได้หรือไม่?

– สามารถย่นระยะเวลารองานให้สั้นลงได้หรือไม่?

– สามารถเฉลี่ยเวลาว่าง ช่วงที่งานยุ่งได้หรือไม่?

oInVdhfmyo