ในวงการอุตสาหกรรมนั้น ราคาต้นทุนนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก คุณภาพจะเป็นตัววัดความแตกต่าง ซึ่งสามารถทำให้บริษัทเหล่านั้นน่าเชื่อถือมากขึ้น หรือเสียหายได้เช่นกัน ดังนั้นการใช้ระบบอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นและระบบปฏิบัติการอัจฉริยะนั้นจะทำให้ผู้ผลิตสามารถทำการผลิตได้มากขึ้น และลดต้นทุนลงไปได้

ความยืดหยุ่นที่ว่าหมายความว่าอะไร?

ในโลกของอุตสาหกรรมอัตโนมัตินั้นมักจะใช้คำว่าความยืดหยุ่นอยู่บ่อยๆ แล้วความยืดหยุ่นนี้คืออะไรกันแน่? เรามีคำตอบให้คุณดังนี้

ความหมายของการผลิตแบบยืดหยุ่น

โดยย่อแล้ว ความหมายของการผลิตแบบยืดหยุ่นคือ: สามารถเปลี่ยนแปลงได้ และปรับตัวได้ การที่มีความยืดหยุ่นในการผลิตแบบอัตโนมัตินั้นหมายถึงว่า จะต้องสามารถปรับวิธีการผลิตและใช้วิธีอื่นได้ คำอธิบายถึงความยืดหยุ่นได้ชัดที่สุดก็คือคำตรงข้ามของมัน ซึ่งก็คือความตายตัวนั่นเอง ระบบการผลิตแบบตายตัวคือ ระบบในการผลิตที่ผลิตสินค้าได้แค่รูปแบบเดียวเท่านั้น สามารถปรับเปลี่ยนอะไรของสินค้าได้ยาก และโดยส่วนใหญ่แล้วมักจะต้องโละทั้งระบบในการเปลี่ยนแปลงสินค้า

ในขณะเดียวกัน การผลิตแบบยืดหยุ่นนั้นจะสร้างข้อได้เปรียบให้ผู้ผลิตได้มากมาย: สามารถปรับเปลี่ยนผังการทำงานได้ง่าย ปรับระบบสายงาน ปรับการตรวจสอบคุณภาพ ปรับความแม่นยำและความสม่ำเสมอของชิ้นส่วน ปรับปริมาณที่สามารถจุหรือรับน้ำหนักได้ ควบคุมข้อมูลได้ง่ายขึ้น สั่งการได้แม่นยำขึ้นเพราะมีความผิดพลาดจากคนน้อยลง และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ ยั่งยืนในอนาคต

หุ่นยนต์อัตโนมัติที่มีเซนเซอร์การจับภาพและควบคุมระบบลำเลียงได้ และเครื่องฟีดที่สามารถปรับเปลี่ยนได้จะเป็นตัวแปรสำคัญในการทำอุตสาหกรรมอัตโนมัติแบบยืดหยุ่น และด้วยหุ่นเหล่านี้จะทำให้ผู้ผลิตทั้งหลายสามารถเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงสินค้าได้อย่างรวดเร็ว โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องโละทั้งระบบหรือซื้อเครื่องมือใหม่

สิ่งที่ต้องทำเพื่อให้การผลิตกลายเป็นแบบยืดหยุ่นได้คืออะไรบ้าง?

ถึงแม้จะหาคำตอบที่ตายตัวไม่ได้ แต่ก็มีหลักการให้ทำตามแต่ละขั้นตอนอยู่เพื่อสร้างความยืดหยุ่นให้มากขึ้น ขั้นตอนแรกก็คือ ในสายงานนั้นควรจะใช้cellsหรือModuleแทน เพราะว่าจะสามารถทำการ “หยิบ สลับ วาง” แต่ละcellได้โดยไม่กระทบกับส่วนอื่นๆของสายงาน ยกตัวอย่างเช่น หากจะต้องแก้ไขบางส่วนในส่วนของการเจาะของชิ้นส่วนบางส่วน ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อการลงสีแต่อย่างใด

คอนเซปต์หลักของระบบการผลิตแบบลีนก็คือ การใช้เครื่องมืออัตโนมัติ

ระบบทำงานอัตโนมัตินั้นเป็นเรื่องที่สามารถสร้างข้อได้เปรียบและเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการผลิตสินค้าแต่ละชนิด รวมทั้งบริการต่างๆอีกด้วย มันเป็นตัวช่วยที่ทำให้ลดการทำงานของการทำงานแบบเก่าและแบบแมนนวล ในการผลิตสินค้าแต่ละชิ้น หากทำให้แต่ละตำแหน่งของสายงานนั้นมีของเสียออกมาน้อยที่สุดและใช้ทรัพยากรทั้งหมดอย่างเต็มประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้มีประสิทธิภาพในการผลิตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย

http://www.robomac.co.th/how-to-automate-the-system-to-help-produce-flexibility.html