การควบคุมคุณภาพและการรับประกันคุณภาพนั้นเป็นคำที่ถูกใช้สลับๆกันบ่อยๆในการบริหารจัดการคุณภาพ แต่ว่า มันมีความแตกต่างอยู่ระหว่างสองแนวคิดนี้ และมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะรู้เพื่อที่คุณจะสามารถคุมการบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทคุณได้อย่างเต็มที่

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) นั้นสามารถถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพ มุ่งเน้นเรื่องการเติมเต็มข้อกำหนดคุณภาพโดยกิจกรรมต่างๆและเทคนิกการดำเนินการ เป็นเรื่องของการสอดส่องดูแลของการบริหารจัดการคุณภาพมากกว่า

การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance) นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพที่มุ่งเน้นด้านการให้ความมั่นใจว่าข้อกำหนดเรื่องคุณภาพได้ถูกเติมเต็มแล้ว หน้าที่ของทีม QA คือดูว่ามาตรฐาน ขั้นตอนและนโยบายนั้นมีอยู่และถูกดำเนินการ เพื่อให้มั่นใจว่าคนที่ต้องรับรู้เรื่องเหล่านี้รู้ และเพื่อแนะนำและปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ปกติแล้วการรับประกันที่มาจากการรับประกันคุณภาพนั้นจะมีสองแบบ คือภายในสำหรับฝ่ายการจัดการและภายนอกสำหรับหน่วยงานรัฐบาล หน่วยงานกำกับดูแล ผู้ออกใบรับรอง บุคคลที่สามและลูกค้า

ว่าง่ายๆ QA นั้นเป็นเครื่องมือเน้นการจัดการและขั้นตอนโดยเน้นการป้องกันสินค้าชำรุดหรือไม่ได้คุณภาพ ในขณะที่ QC เป็นเครื่องมือที่แก้ไขและตรวจสอบตัวสินค้าที่มุ่งเน้นการระบุสินค้าไม่ได้มาตรฐานนั่นเอง

ตามที่กล่าวไป มันมีความแตกต่างของจุดประสงค์และเป้าหมายของสองคอนเซปต์นี้อยู่

การรับประกันคุณภาพ (Quality Assurance): เป้าหมายของ QA  คือการปรับปรุงการพัฒนาและขั้นตอนการทดสอบให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้ไม่มีสินค้าไม่ได้มาตรฐานโผล่มาเมื่อสินค้าถูกผลิต ทุกคนในทีมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้านั้นมีส่วนรับผิดชอบการรับประกันคุณภาพกันทั้งนั้น และการพิสูจน์เองก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรับประกันคุณภาพ การทำ QA สินค้านั้นช่วยป้องกันปัญหาด้านคุณภาพผ่านกิจกรรมที่มีการวางแผนและเป็นระบบรวมถึงการทำเอกสารบันทึกเอาไว้ด้วย

การวัดประสิทธิภาพ (Auditing) เองก็เป็นส่วนหนึ่งของการรับประกันคุณภาพที่ถูกใช้เพื่อเปรียบเทียบสภาพจริงกับข้อกำหนดและรายงานผลลัพธ์ให้กับฝ่ายการจัดการ ผู้ตรวจสอบอาจใช้เทคนิกการตรวจสอบเป็นเครื่องมือประเมินผลแต่จะไม่เข้าไปร่วมการพิสูจน์ใดๆที่จะนำไปสู่การตัดสินใจยอมรับหรือปฏิเสธสินค้าหรือบริการนั้นๆ

การควบคุมคุณภาพ (Quality Control): เป้าหมายของ QC คือการระบุสินค้าไม่ได้มาตรฐานหลังจากสินค้าถูกผลิตแต่ยังไม่ได้นำออกจำหน่าย ปกติแล้วการควบคุมคุณภาพมักจะเป็นหน้าที่ของทีมเฉพาะกิจที่คอยตรวจหาสินค้าชำรุด ทีมนี้จะใช้กิจกรรมหรือเทคนิคเช่น การ Validation หรือการทดสอบซอฟแวร์ เพื่อเช็ก QC ทั้งหมดนี้เพื่อให้ได้และคงคุณภาพสินค้า ขั้นตอนและบริการนั่นเอง