• มอเตอร์ หาขนาดเบรกเกอร์ สาย และสวิตช์ตัดตอนอย่างไร?

• การหากระแสของมอเตอร์สามเฟสที่เกินกว่า 10 แรงม้าอย่างง่าย

– มอเตอร์ถ้าเกินขนาด 10 แรงม้า สามเฟส กระแสพิกัดจะมีค่าประมาณ 1.5 เท่าแรงม้าของมอเตอร์

– เช่นมอเตอร์สามเฟสขนาด 20 แรงม้าจะมีพิกัดกระแสประมาณ 20 x 1.5 = 30 A

– มอเตอร์สามเฟสขนาด 50 แรงม้าจะมีพิกัดกระแสประมาณ 50 x 1.5 = 75 A เป็นต้น

• ตัวอย่าง หาขนาดสาย เบรกเกอร์ สวิตช์ตัดตอนสำหรับจ่ายให้กับมอเตอร์ 30 แรงม้า

– มอเตอร์ 30 แรงม้ามีพิกัดกระแสประมาณ = 1.5 x 30 = 45 A

– ขนาดสายอย่างต่ำ = 1.25 x 45 = 56 A หรือ ใช้สายขนาด 16 ตร.มม.

– ขนาดสวิตช์ตัดตอน = 1.1 x 45 = 50 A หรือ ใช้สวิตช์พิกัดที่ 63 A

– ขนาดเบรกเกอร์ที่ใช้ = 2 x 45 = 90 A หรือ ใช้เบรกเกอร์ที่ 100 A

( พิกัดของสวิตช์ตัดตอนมี 25, 40, 63, 80, 100 ….. )
( พิกัดของเบรกเกอร์มี 16, 25, 40, 63, 80, 100 …… )

• หมายเหตุ เบรกเกอร์มีไว้เพื่อป้องกันกระแสลัดวงจร ส่วนอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกินใช้ โอเวอร์โหลดของมอเตอร์

• สาย ที่ใช้ 125% ก็เพื่อรองรับกระแสเกิน (Overload) ของมอเตอร์
Credit:ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)