การเจียระไน (Glinding) คืออะไร?
การเจียระไน เป็นกระบวนการลำเลียงเศษตัดออกจากชิ้นงานด้วยการขัดสี ซึ่งสารขัดสีจะประกอบรวมกันเป็นล้อหินขัด และนำมาขัดสีที่ผิวงานด้วยความเร็วขอบที่สูงมาก ล้อหินขัดหรือล้อหินเจียรไนจะมีรูปร่างเป็นแบบจานแบน (Disk Shaped) และมีความสมดุลสูง

การเจียระไนมีลักษณะคล้ายๆ กับกระบวนการกัดปาดผิว (Milling) การตัดเฉือนโลหะของการเจียระไนจะเกิดขึ้นที่ข้างหรือหน้าหินเจียระไน ซึ่งคล้ายๆ กับการกัดแนวตั้ง และการกัดแนวนอน โดยทั่วๆ ไป ในการเจียระไนชิ้นงานนั้น จะเป็นการเจียรด้วยหน้าหินเสียมากกว่า ในการเจียระไนล้อหินจะต้องหมุนด้วยความเร็วสูง อนุภาคของสารขัดสีเล็กๆ ที่เกาะกันอยู่ที่หน้าหินขัดจะทำหน้าที่เป็นฟันคมตัดจำนวนมาก และการขัดผิวชิ้นงานจะเกิดจากการป้อนชิ้นงานเข้าหาล้อหินเจียร

ความแตกต่างระหว่างการเจียระไน และการตัด มีดังนี้

1.ฟันของหินเจียระไน (สารขัดสี) มีขนาดเล็กและมีจำนวนมากกว่าฟันของดอกกัด
2.ความเร็วในการเจียระไนสูงกว่าการกัด
3.เม็ดเกรนของสารขัดสีมีการวางตัวอย่างไม่เป็นระเบียบ และมุมคายเศษในการตัดเฉือนจะเป็นมุมลบ
4.ล้อหินขัดหรือล้อหินเจียรสามารถลับคมได้ด้วยตัวเอง (เมื่อล้อหินเกิดการสึกหรอ, สารขัดสีที่หน้าหินจะทื่อลงจนแตกหลุดออกไป และเกิดเป็นคมตัดใหม่ของสารขัดในชั้นต่อไปขึ้นมา)
Cr.tosthailand.com