74096.ngsversion.1422284712170.adapt.1900.1

  1. คลื่นยักษ์สึนามิมีกำลังแรงสูง
        คลื่นยักษ์สึนามิมีกำลังแรงมาก และมีความสูงมากกว่า10เมตร ซึ่งแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ญี่ปุ่นตะวันออก ทำนบกั้นคลื่นขนาดใหญ่โดนทำลายโดยคลื่นยักษ์สึนามิ ในสถานที่ที่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิมากกว่า2เมตรนั้น มี70%ของอาคารที่เสียหาย ซึ่งสำหรับคลื่นยักษ์สึนามิที่มีพลังรุนแรง แม้เป็นเพียงความสูง50เซนติเมตร ก็สามารถซัดผู้คนจนเกิดอันตรายได้
         เนื่องจากคลื่นยักษ์สึนามิมีความเร็วมาก หลังจากเห็นคลื่นสินามิแล้วก็อาจจะหนีไม่ทัน เมื่อเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ก็จะได้ยินการแจ้งเตือนจากทีวี หรือ อินเทอร์เน็ต ให้หลบไปอยู่ในที่ปลอดภัยทันที

2.หนีขึ้นที่สูง

        ก่อนที่คลื่นยักษ์สึนามิจะซัดเข้ามา ระดับน้ำทะเลก็จะค่อย ๆ ลดลง แต่ก็มีแบบมาไม่ทันตั้งตัวด้วย เมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็อาจจะมีคลื่นยักษ์สึนามิตามมา ควรพยายามอยู่ห่างไกลจากทะเล และหนีขึ้นที่สูงเท่าที่จะทำได้ แต่ในกรณีที่ไม่มีที่สูง ให้ไปอยู่ชั้นบนสุดของอาคาร
        สำหรับคนที่อาศัยอยู่ใกล้ทะเล ให้ตรวจสอบว่าควรหนีไปที่ไหน ผ่านเส้นทางไหน และที่สำคัญให้ลองเดินสำรวจหนึ่งรอบก่อน และอาจเป็นไปได้ว่าจะไม่ได้อยู่กับครอบครัว ดังนั้นให้คนในครอบครัววางแผนกันว่าจะหนีจากโรงเรียน บ้าน และบริษัทไปอยู่ที่ไหน

japanconcrete           3.ใกล้แม่น้ำก็อันตราย

        คลื่นยักษ์สึนามิมีทั้งซัดผ่านแม่น้ำ ทั้งซัดผ่านทะเล ไปจนถึงที่ที่ไกลออกไป เมื่อเกิดแผ่นดินไหว กรุณาอย่าไปใกล้ ๆ แม่น้ำหรือทะเล

4.คลื่นยักษ์สึนามิไม่ได้มีเพียงระลอกเดียว

        คลื่นยักษ์สึนามิสามารถเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ได้ และคลื่นที่มาหนหลังก็จะมีความสูงมากกว่าด้วย   แม้ดูเหมือนว่าจะไม่เกิดคลื่นยักษ์สึนามิแล้ว แต่ก็ห้ามกลับไปใกล้ทะเล หรือ ที่ที่โล่งเตียน และในระหว่างที่ได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือน หรือ การแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลื่นยักษ์สึนามิ กรุณาหลบอยู่ในที่ปลอดภัย

article-1365225-0D922321000005DC-841_634x792