ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรทุกส่วน ให้แน่ใจก่อนเปิดเครื่อง
2. ทดลองเปิดและปิดเครื่อง
3. ก่อนเปิดเครื่องทำงานต้องแน่ใจว่าได้จัดยึดชิ้นงาน และเครื่องมือตัดไว้แน่น และเรียบร้อยแล้ว
4. ขณะเครื่องจักรกำลังทำงาน อย่าปรับแต่งเครื่อง หยอดน้ำมัน หรือปัดเศษชิ้นส่วนเพื่อทำความสะอาด
5. อย่าใช้มือหรือส่วนใด ๆ ของร่างกายหยุดเครื่องจักรแม้จะปิดสวิตช์แล้วก็ตาม
6. ควรรักษาพื้นที่ปฏิบัติงานให้สะอาด อย่าให้มีคราบน้ำมัน หรือเศษชิ้นงาน
7. ควรใช้เครื่องจักรเพียงคนเดียว อย่าให้เพื่อนเปิด ปิด เครื่องจักรให้
8. อย่าเล่นกันระหว่างปฏิบัติงาน
9. ระหว่างปฏิบัติงานกับเครื่องจักร ต้องมีสมาธิกับเครื่องจักร ไม่พูดคุยกับเพื่อน
10. อย่าปล่อยให้เครื่องจักรทำงานโดยไม่คอยควบคุม
11. บริเวณที่ปฏิบัติงานควรมีแสงสว่างที่พอเพียง

งานกลึง
ส่วนประกอบของเครื่องกลึงยันศูนย์
เครื่องกลึงยันศูนย์มีส่วนประกอบที่สำคัญๆ อยู่หลายชิ้น สามารถแยกเป็นส่วนประกอบใหญ่ๆ ได้เป็น 5 ส่วนสำคัญคือ

1.หัวเครื่องกลึง (Head Stock)
2.แท่นเลื่อน (Carriage)
3.ยันศูนย์ท้าย (Tail Stock)
4.ฐานเครื่องกลึง (Bed)
5.ระบบป้อน (Feed Mechanism)

การกลึงเรียว
1.กลึงเรียวปรับองศาป้อมมีด
2.กลึงเรียวปรับเยื้องศูนย์ท้ายแท่น
3.กลึงเรียวโดยใช้ชุดอุปกรณ์พิเศษ

งานกัด
เครื่องกัดที่ใช้มี 3 ชนิด
เครื่องกัดตั้ง มีดกัด คือ เอ็นมิล
เครื่องกัดนอน มีดกัด คือ คัตเตอร์
เครื่องกัดพิเศษ

งานตัด
เครื่องเลื่อยที่ใช้มี 3 ชนิด
เครื่องเลื่อยกล
เครื่องเลื่อยสายพาน
เครื่องเลื่อยวงเดือน

งานไส
เครื่องเลื่อยที่ใช้มี 2ชนิด
เครื่องไสตั้ง
เครื่องไสราบ

งานเจียระไน
1. เครื่องเจียระไนลับเครื่องมือ(Bench Grinder)มีทั้งแบบชนิดตั้งพื้น และชนิดตั้งโต๊ะ เป็นเครื่องเจียระไนที่ใช้ลับงานทั่ว ๆ ไป เช่น ลับมีดกลึง ลับดอกสว่าน เป็นต้น
2. เครื่องเจียระไนราบ (Surface Grinder Machine) เป็นเครื่องเจียระไนที่ใช้เจียระไนชิ้นงานแบนหรือเหลี่ยม ให้ผิวเรียบ โดยล้อหินจะหมุนอยู่กับที่ โดยโต๊ะงานจะเคลื่อนที่ผ่านไปมา
3. เครื่องเจียระไนทรงกระบอก (Cylindrical Grinder Machine) เป็นเครื่องเจียระไนที่ใช้เจียระไนผิวงานทรงกระบอก เช่น เพลา โดยที่ล้อหินจะหมุนตัดชิ้นงานด้วยความเร็วสูงและชิ้นงานจะหมุนรอบตัวเองและเคลื่อนที่ผ่านไปมา
4. เครื่องเจียระไนลับมีดตัดและเครื่องมือ (Cutter And Tool Grinder Machine) เป็นเครื่องเจียระไนที่ออแบบมาเพื่อใช้ลับเครื่องมือตัดโดยเฉพาะ เช่น มีดกัด รีมเมอร์ ดอกสว่าน เป็นต้น

งานเจาะ
1.เครื่องเจาะตั้งพื้น
2.เครื่องเจาะตั้งโต๊ะ
3.เครื่องเจาะเรเดียล

Credit : http://kwuan.igetweb.com