สายพาน-moro.co.th
สายพานชนิด Lightweight (PU/PVC/Teflon/Silicone) มีมากมายหลายร้อย Specifications ดังนั้นผู้ซื้อควรต้องมีความรู้เรื่อง สายพาน PVC BELT หรือ PU BELT ไว้บ้าง เพื่อจะได้คุยกับผู้ขายรู้เรื่องและเวลาซื้อจะได้ของถูกต้องตรงกับจุดประสงค์ในการใช้งาน (Application) ของแต่ละท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเงินที่ท่านต้องจ่ายไป

ความรู้เบื้องต้นง่ายๆ ที่ควรรู้สำหรับสายพาน Lightweight (PU/PVC/Teflon/Silicone) คือ
1 ) สายพาน Lightweight (PU/PVC/Teflon/Silicone)หรือเรียกกันทั่วไปว่า สายพาน PVC และ สายพาน PU จัดเป็นสายพาน ชนิด Thermoplastic ประเภทสายพานลำเลียง (Conveyor Belt) ที่ใช้งานขนาดเบา (Light Load) มาตรฐาน European ให้คำจำกัดความสายพาน Lightweight ว่ามีค่า Breaking Strength อยู่ระหว่าง 100-1000 N/mm
2) โครงสร้าง (Structure)ของสายพาน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
2.1) ส่วนที่เป็นเส้นใย (Tension Member) ทำหน้าที่รับแรงดึง (Tension) เหมือนกับสายพานยางดำที่เรียกว่าชั้นผ้าใบ(Carcass)
2.2) ส่วนที่เป็นผิวสายพาน Top and Bottom Cover (บนและล่าง) ทำหน้าที่ป้องกันส่วนที่เป็นเส้นใยไม่ให้เสียหาย และทำหน้าที่เป็นสื่อ (Media) ในการลำเลียงวัสดุด้วย
2.3) ส่วนที่ทำหน้าที่เป็นตัวยึดระหว่าง ส่วนที่เป็นเส้นใย (carcass ) กับเส้นใย (carcass )และยึดกับส่วนที่ป็นผิวสายพาน Top and Bottom Cover (บนและล่าง)
3) สารที่ใช้เคลือบผิวสายพาน (Coated Material) มีหลายชนิด ประกอบด้วย PVC, PU, SBR, NR , NBR , Silicone , PO ,PE , SI

คุณสมบัติเบื้องต้นของสารเคลือบผิวสายพาน มีพอสังเขปดังนี้
PVC ใช้ในอุตสาหกรรมทั่วๆไปที่มีสิ่งแวดล้อมปกติ
PU ทนความร้อน ทนสารเคมี ทนสารเสียดสี ใช้งานได้หนักกว่าสายพาน PVC ใช้ในโรงงานเหล้า โรงงานเชือกไนล่อน โรงงานผลิตภัณฑ์ไม้
SBR การใช้งานใกล้เคียงกับยางธรรมชาติ ทนต่อน้ำมันเบรกและทนการสึกหรอดี ต้านทานไฟฟ้า ใช้ในโรงงานทั่วไป
NBR ทนน้ำมันประเภทปิโตรเลียม น้ำมันหล่อลื่น น้ำมันพืช/สัตว์ ยกเว้น น้ำมันเชื้อเพลิง ทนสารเคมี ทนการเสียดสี ทนร้อน ใช้ในโรงงานทอผ้า/ฟอกย้อม โรงงานสังกะสี โรงงานกระดาษ โรงพิมพ์
BR ทนการสึกหรอและมีการกระเด้งตัวดี
CR ทนไฟ และทนต่อสภาพภูมิอากาศทั่วไปได้ดี ทนน้ำมัน ทนร้อน และทนกรดทนด่างๆได้ ใช้ในโรงงานเหล็ก โรงงานสังกะสี โรงงานกระจก โรงงานกล่องกระดาษ ไม้อัด หรือโรงงานแก้ว โรงงานเคลือบขัดเงา
EPDM ทนอุณภูมิค่อนข้างสูงถึง 150 องศาเซลเซียส และทนกรดด่าง
NR ทนต่อการเสียดสี ทนต่อแรงกดอัดได้ดี ใช้ในโรงงานทอผ้าโรงงานกล่องกระดาษ และโรงงานทั่วไป
SI (Silicone) ทนร้อนได้ถึง 380˚c ผิวลื่น ใช้ในโรงงาน โรงเหล็ก เคลือบผิว โรงงานพลาสติก โรงงานผลิตแผ่นฟิมส์ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานพรม
เปรียบเทียบสายพาน PVC และ PU
PVC
PVC ผิวจะหนืด
PVC ทนร้อนได้ไม่เกิน 80˚c
PVC ทนสารเคมีได้พอสมควร
PVC ราคาถูก
PU
PU ผิวลื่นกว่า (ใช้งานที่ต้องการ Friction น้อย)
PU ทนร้อนได้ถึง 100 ˚c
PU ทนสารเคมีได้ดี
PU ราคาแพงกว่า แต่ทนทานกว่า
Credit : 999 Engineering & Services