จากเมื่อวาน ที่ได้อธิบายคุณลักษณะ7ประการของมนุษย์ และให้คุณได้ลองคิดดูว่าคุณมีครบทุกข้อหรือไม่ 
วันนี้ก็จะมาเฉลยกันว่า ถ้ามีครบทุกข้อหรือไม่ครบทุกข้อแล้วมันจะบ่งบอกอะไรในตัวคุณ

kaisya_chourei_suit

 

รูปภาพ1 1.บุคคลที่บริษัทต้องการ(人財)

หากคุณมีครบทั้ง7ข้อ ถือว่าคุณเป็นบุคคลที่บริษัทต้องการมากที่สุด เพราะคุณเป็นคนที่สามารถคิดและประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

 

รูปภาพ2  2.บุคคลที่มีความรู้และความสามารถ(人材)

หากคุณมี 4-6 ข้อ ถือว่าคุณเป็นบุคคลทั่วไปที่บริษัทต้องการ เพราะคุณเป็นคนที่สามารถทำงานออกมาได้ดี แม้ว่าจะไม่มีคนคอยสั่ง

 

รูปภาพ3 3.บุคคลที่ไร้ประสิทธิภาพ(人罪)

หากคุณไม่มีข้อใดเลย ถือว่าคุณเป็นบุคคลที่ควรลาออกจากบริษัทโดยเร็วที่สุด เพราะคุณเป็นคนที่ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้

 

รูปภาพ4    4.บุคคลที่ประสิทธิภาพต่ำ

หากคุณมี 1-3 ข้อ ถือว่าคุณเป็นบุคคลที่มีภาวะการทำงานต่ำ ควรลาออกจากบริษัท เพราะถึงคุณจะทำตามคำสั่ง แต่ไม่มีความคิดต่อยอด

 

saiyou2

 

คุณเป็นคนแบบไหน..?