software เป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมซึ่งใช้ประกอบกับคอมพิวเตอร์ โดยคำสั่งพวกนี้ร้อยเรียงกันขึ้นมาเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการทำงานในขั้นพื้นฐานก็เป็นแค่การใช้ข้อมูลตัวเลขฐานสอง แทนข้อมูลตัวเลข , ตัวอักษร , รูปภาพ หรือ เป็นเสียงพูดก็ยังได้ เพราะฉะนั้นโปรแกรมที่ใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ ก็คือ software อันเป็นลำดับขั้นตอนของการทำงานคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถทำงานแตกต่างกัน จากการใช้ software อันแตกต่าง สรุปแล้ว software จึงหมายถึงโปรแกรมทุกชนิดซึ่งทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้

การที่คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันสามารถทำงานให้เราได้อย่างมากมาย เนื่องจากมีผู้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มาให้เราสั่งงานคอมพิวเตอร์ได้ตามต้องการ โดยสำหรับห้างสรรพสินค้าอาจใช้คอมพิวเตอร์ช่วยมนการทำบัญชีอันแสนยุ่งยากซับซ้อน บริษัทขายตั๋วสำหรับการเดินรถก็ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการจองตั๋วสำหรับลูกค้า แถมยังช่วยในเรื่องกิจการงานของธนาคารซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดยิบย่อยต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ยังช่วยงานพิมพ์เอกสารออกมาได้อย่างสวยงาม เป็นต้น เพียงเท่านี้คุณก็เห็นแล้วใช่ไหมว่า การที่คอมพิวเตอร์สร้างประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลนั้น อยู่ที่ software เพราะฉะนั้น software จึงเป็นส่วนสำคัญของระบบคอมพิวเตอร์ ถ้าหากขาด software ไปคอมพิวเตอร์ก็ไม่สามารถทำงานได้ software จึงเป็นสิ่งจำเป็นรวมทั้งมีความสำคัญมาก อีกทั้งยังเป็นอีกส่วนประกอบหนึ่งซึ่งทำให้ระบบสารสนเทศเป็นไปได้ตามที่เราต้องการ

ชนิดของ software

software นั้นมีมากมายหลายประเภท โดย software เหล่านี้สามารถได้รับการพัฒนามาจากผู้ใช้งาน , ผู้พัฒนาระบบ หรือผู้ผลิตจำหน่าย

meaning-

software แบ่งได้เป็น ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

software ระบบ เป็น software ซึ่งทางบริษัทหรืองค์กรใหญ่ๆ เป็นผู้สร้างขึ้นมาเพื่อใช้จัดการกับระบบของคอมพิวเตอร์ หน้าที่ของ softwareระบบ คือช่วยดำเนินการตามขั้นพื้นฐานต่างๆ ของระบบคอมพิวเตอร์ ยกตัวอย่างเช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วนำมาแปลให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ , นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพ หรือ จัดการข้อมูลในระบบที่เป็นแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง เป็นต้น

พอเรากดเปิด และทันทีที่มีการส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปให้กับคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานตามโปรแกรมโดยทันที และโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่คอยสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานนี้เองจึงเป็น software ระบบ โดยถ้าหากว่าไม่มี software ระบบ คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานไม่ได้เลย

นอกจากนี้ software ระบบยังใช้ในการพัฒนา software อื่นๆ อีกทั้งยังรวมไปถึง software ที่ใช้ในการแปลภาษาต่างๆอีกด้วย

software ประยุกต์ เป็น software สำหรับงานด้านต่างๆ สร้างมาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างโดยตรง ปัจจุบันมีผู้พัฒนา software ประยุกต์ ออกจำหน่ายมาก ทำให้การประยุกต์การใช้งานของคอมพิวเตอร์จึงมีความกว้างขวางและแพร่หลายมากขึ้น เราจะแบ่ง software ประยุกต์ออกเป็น 2 กลุ่มคือ software สำเร็จ และ software พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ สรุปแล้ว software สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น software ประมวลคำ software ตารางทำงาน เป็นต้น

Credit