บริษัทเอ็นทีที โดโคโม ผู้นำในการให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่น พัฒนารถเข็นไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย เปลี่ยนเป็นพาหนะเพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถยืมใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเปิดทดลองใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 18 มีนาคมที่ผ่านมา ภายในพื้นที่เขตมารูโนอูจิ กรุงโตเกียว ใช้เวลาในการนำเที่ยวราว 15 นาที

นอกจากนี้ ผู้ใช้งานยังสามารถยืมแท็บเล็ตสำหรับการท่องเที่ยว ที่พัฒนาแอปพลิเคชันให้เหมาะสมกับนักท่องเที่ยวโดยบริษัทเอ็นทีที โดโคโม ซึ่งจะมีข้อมูลสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์ในเขตมารูโนอูจิ เช่น Meiji Seimei Kan ในรูปแบบภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษให้บริการ อีกทั้งยังมีข้อมูลร้านอาหารในบริเวณใกล้ ๆ ที่นำเสนอผ่านเทคโนโลยีโลกเสมือน หรือ AR คอยให้บริการด้วยเช่นกัน

การนำรถเข็นไฟฟ้ามาใช้เพื่อการท่องเที่ยวในตัวเมืองมารูโนอูจิ เมืองที่การขับรถเดินทางด้วยตนเองค่อยข้างเป็นไปได้อย่างลำบาก จะสร้างความสะดวกสบายและความสนุกสนานให้นักท่องเที่ยวได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีการทดลองใช้งานระบบดังกล่าวจนถึงวันที่ 22 มีนาคม เป็นเวลา 5 วัน ก่อนจะมีการพิจารณาแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเพื่อนำมาใช้งานจริงต่อไปในอนาคตต่อไป

Credit

https://anngle.org/th/category/technology/page/2

NHK テレビ