d27137-62-649840-2ชาวมุสลิมที่อาศัยหรือมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นมาจากภูมิหลังที่หลากหลาย
ไม่ว่าจะเป็น เชื้อชาติ สัญชาติ วัฒนธรรม วิถีชีวิต  โดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกาย จะเห็นได้ชัดว่าสาวชาวมุสลิมจะสวมฮิญาบ(ผ้าคลุมศีรษะของผู้หญิงมุสลิม)จนปิดหน้าอก เพื่อเป็นการปกปิดร่างกายให้มิดชิดเมื่อออกนอกบ้าน และการคลุมผ้าของสาวชาวมุสลิมนั้นไม่ใช่ประเพณี แต่เป็นบทบัญญัติของศาสนา

img_155116128496

ในปัจจุบันเนื่องจากมีชาวมุสลิมที่อาศัยหรือมาท่องเที่ยวในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวญี่ปุ่นจึงให้ความสำคัญกับชาวมุสลิม โดยมีการออกแบบฮิญาบที่มีลวดลายเข้าชุดกับกิโมโน ไว้ให้บริการสาวชาวมุสลิมโดยเฉพาะ ฮิญาบที่ออกแบบมานั้นจะไม่โดดเด่นหรือขัดแย้งกับการออกแบบชุดกิโมโน คุณจะสวยได้โดยไม่ขัดต่อหลักศาสนาอีกด้วย

kimono-rental-shops-in-kyoto-and-nara-offer-japanese-style-hijabs-to-buy-or-rent-headerimg_155116128964