ญี่ปุ่นเริ่มทดสอบรถไฟฟ้าหัวกระสุนรุ่นใหม่ Alfa-x

บริษัทรถไฟญี่ปุ่นตะวันออก (JR East) ได้เริ่มทดสอบการเดินรถไฟชินคันเซ็นเจเนอเรชั่นใหม่ “ALFA-X” ที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Advanced Labs for Frontline Activity in rail eXperimentation มีความเร็วสูงสุดถึง 360 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งเร็วกว่าความเร็วของชิงคันเซ็นรุ่น E5 หรือที่คนไทยเรียกชื่อรุ่นนี้ว่า “เป็ดเขียว” เนื่องจากมีด้านหน้าที่ยาวคล้ายกับปากเป็ดที่มีความเร็วสูงสุด 320 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และสามารถหยุดฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัติ พร้อมทั้งได้รับการออกแบบมาให้ลดผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนหากเกิดแผ่นดินไหว และลดระดับเสียงที่จะรบกวนผู้โดยสาร

โดยขบวนรถไฟ ALFA-X จะมีจำนวนทั้งหมด 10 ตู้ มีความยาวรวม 250 เมตร โดยเฉพาะส่วนหัวมีความยาวถึง 22 เมตร ลักษณะของหัวรถไฟ (ตู้คันที่ 1) กับท้ายรถ (ตู้คันที่ 10) จะมีการออกแบบที่แตกต่างกัน โดยในส่วนของหัวรถไฟจะมีการออกแบบที่ลู่ลมมากขึ้นเพื่อลด Pressure Wave ที่อาจทำให้รถไฟสูญเสียการควบคุม โดยเฉพาะในขณะที่อยู่ในอุโมงค์ และออกแบบให้ห้องโดยสารมีขนาดที่สะดวกสบายขึ้น

เป็นรถไฟฟ้าหัวกระสุนที่มีชื่อว่า Alfa-X รถไฟฟ้าที่ครองสถิติสามารถวิ่งด้วยความเร็วสูงที่สุดในโลกขณะนี้ ด้วยความเร็วสูงสุด 400 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมีกำหนดการเตรียมเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2030  ทั้งนี้จะวิ่งในเส้นทางรถไฟชิงคันเซ็นฮอกไกโด ที่เชื่อมระหว่างกรุงโตเกียวไปยังฮอกไกโด จังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศ

รถไฟฟ้าหัวกระสุนเปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในปี 1964 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่ญี่ปุ่นได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่กรุงโตเกียว จึงทำให้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนี้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความตรงต่อเวลาและสามารถเชื่อถือได้ ตลอดระยะเวลาเกือบครึ่งทศวรรษที่ผ่านมา รถไฟฟ้าหัวกระสุนนี้แทบจะไม่เคยเลทเลย

แต่อย่างไรก็ตามวันที่รถไฟ Shinkansen ขบวนนี้เปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการนั้น อาจจะสูญเสียบัลลังก์รถไฟฟ้าที่ได้ชื่อว่าเร็วที่สุดในโลกไปแล้ว เนื่องจากกำลังเริ่มมีการสร้างเส้นทางใหม่ระหว่างกรุงโตเกียวและเมืองนาโงยา ที่มีการคาดการณ์ว่า รถไฟฟ้าของเส้นทางนี้อาจวิ่งได้เร็วสูงสุดถึง 505 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และเตรียมเปิดให้ใช้บริการในปี 2027 ซึ่งช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางระหว่างสองเมืองจาก 110 นาที เหลือเพียง 40 นาทีเท่านั้น

ญี่ปุ่นเริ่มทดสอบ Alfa-X รถไฟฟ้าที่เร็วที่สุดในโลกแล้ว เตรียมเปิดให้ใช้บริการอย่างเป็นทางการในปี 2030

https://www.home.co.th/hometips/detail/94573-%E0%B8%8D%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-ALFA-X

“ญี่ปุ่น” เปิดตัวทดสอบวิ่งรถไฟหัวกระสุน “ALFA-X” เร็วสุดโลก