เครื่อง Hybrid Balaman Balancer คือเครื่องช่วย เคลื่อนย้ายหรือยก ของที่มีนํ้าหนัก ส่วนให่ญแล้วจะใช้ในงาน อุตสาหกรรมการผลิต การยกชิ้นงานที่มีนํ้าหนักมาก เครื่องจักร

ที่มีนํ้าหนักมาก

ผลิต โดย (TKK) TOYO KOKEN จาก ญี่ปุ่น

Related imageRelated image

โดยใช้ พลังงาน ลม และ ไฟฟ้า ในการทํางานและเหมาะกับ การใช้งานในที่ ที่มีพื้นที่จํากัด

Image result for Hybrid Balaman TOYO KOKENRelated imageImage result for Hybrid Balaman TOYO KOKENImage result for Hybrid Balaman TOYO KOKEN

เครื่อง Hybrid Balaman Balancer  เป็นเครื่องจักรที่ สามารถตอบโจทย์ ในอุตสาหกรรมการผลิตในหลายๆประเภท เพราะ

เป็นเครื่องที่มีการใช้งานที่ยื่ดหยุ่นสูง สามารถติดตั้งและดัดแปลงการใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ และค่อนข้าง อิสระ ทั้ง การเคลื่อนย้าย ตัวเครื่อง การเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

ที่เหมือนกับการยกด้วยมือ คน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน และยังสามารถยกชิ้นงานพร้อมกันได้หลายๆชิ้น ในเวลาเดียวกัน

Related image

และมีวิธีการใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน พร้อม มีระบบ Safety ที่ประกันความปลอดภัย ทั้ง ผู้ใช้งานและในตัวชิ้นงานเองด้วย

ณ ปัจจุบัน Hybrid Balaman Balancer สามารถยกนํ้าหนักได้สูงสุด MAX 700 kg

เรียกได้ว่า เครื่องเดียว ยกได้ทุกงาน!!

 

วิดิโอตัวอย่าง: การยก

 

วิดิโอตัวอย่าง: การทํางานระบบ Safety

Credit :

www.toyokoken.co.jp

www.moro.co.th