ในตอนนี้ข้อพิพาทระหว่าง เกาหลีเหนือ กับ อเมริกานั้นถือว่าเป็นประเด็นร้อนในตอนนี้ และ เมื่อวันที่ 11 เมษยน 2017 ที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นออกมาประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในต่างประเทศ โดยเตือนประชาชนญี่ปุ่นที่กำลังจะเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ว่าให้ระวังสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี โดยให้เหตุผลว่าประเทศเกาหลีเหนือซึ่งอยู่ติดกับเกาหลีใต้นั้นดำเนินการทดสอบขีปนาวุธ อาวุธนิวเคลียร์ อย่างต่อเนื่อง และเริ่มเข้าขั้นที่รุนแรงมากขึ้น

560000003991902

และหลังจากนั้นไม่นาน ในการประชุมของคณะรัฐมนตรี ได้มีประกาศการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การปล่อยมิไซล์ของประเทศเกาหลีเหนืออย่างเป็นทางการออกมาแล้ว โดยทางท่านหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตัวแทนรัฐบาลญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้ประกาศวิธีรับมือเชิญชวนให้ประชาชนเข้าชมเว็บไซต์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีโพสจากเว็บไซต์คุ้มครองพลเรือนญี่ปุ่นแปะไว้ มีลักษณะเป็นพอร์ทัลเว็บไซต์หรือก็คือเว็บไซต์ที่รวบรวมลิงก์ข้อมูลสำคัญๆ หากประชาชนเข้ามายังเว็บไซต์นี้ก็จะสามารถเข้าไปดูอัพเดตสถานการณ์ต่างๆได้อย่างครบถ้วนและสะดวกรวดเร็วค่ะ ทั้งนี้ประกาศจากรัฐบาลญี่ปุ่นมีเนื้อหาสรุปพอสังเขปดังนี้

“ เนื่องมาจากการปล่อยจรวดมิไซล์ของประเทศเกาหลีเหนือซึ่งมีความเป็นไปได้ที่อาจมีบางส่วนตกลงมาในพื้นที่ประเทศญี่ปุ่น รัฐบาลได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนจัดตั้งระบบเตือนภัยที่เรียกว่า “J Alert” ขึ้นมาใช้ เพื่อจะได้เป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลเตือนภัยเร่งด่วนแก่ประชาชน ซึ่งสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์คุ้มครองพลเรือนญี่ปุ่น โดยตั้งใจให้เป็นที่รวบรวมข้อสงสัยจากประชาชนที่มีความตื่นตัวเกี่ยวกับสถานการณ์บ้านเมืองอีกด้วย และเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที รัฐบาลได้ร่วมมืออย่างแน่นแฟ้นกับนานาชาติอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาและเกาหลีใต้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ”

misile-nort-korea-key

วิธีรับมือเมื่อมีจรวดมิไซล์ตกลงมา

จรวดมิไซล์ใช้เวลาเพียงสั้นๆหลังจากถูกยิงปล่อยออกมาก็จะถึงจุดเป้าหมาย กรณีที่มีส่วนที่ตกลงมาในเขตประเทศญี่ปุ่น จะมีการเตือนจาก J Alert โดยจะเป็นเสียงไซเรนร่วมกับการส่งข้อความ อีเมลล์ เป็นต้น

ให้ยึดหลักสำคัญ 2 อย่างคือ

  1. อพยพฉับไว
  2. เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

หากมีข้อความเตือนจาก J Alert โปรดตั้งสติ แล้วทำตามข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • กรณีอยู่ภายนอกตัวอาคาร ให้หาที่หลบเข้าตัวอาคารที่มั่นคงแข็งแรง หรือส่วนที่เป็นชั้นใต้ดินของสิ่งก่อสร้าง เป็นต้น หากไม่มีอาคารใดๆเลย ให้หลบซ่อนตัวในที่กำบัง หรือหมอบราบลงกับพื้นและกำบังส่วนศีรษะเอาไว้
  • กรณีอยู่ในตัวอาคาร ให้เลือกหลบอยู่ในห้องที่ไม่มีหน้าต่าง

หากอยู่ใกล้พื้นที่ที่จรวดมิไซล์ตก

  • กรณีอยู่ภายนอกตัวอาคาร หาผ้าปิดปากและจมูก จากนั้นอพยพเข้าสู่ตัวอาคารโดยให้เลือกห้องที่อยู่ชั้นสูงๆและปิดมิดชิด หรือหาพื้นที่ที่อยู่เหนือลม
  • กรณีอยู่ภายในตัวอาคาร ให้ปิดเครื่องดูดควัน หน้าต่าง และช่องที่เปิดไว้ต่างๆให้หมด

misile-nort-korea-1

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://anngle.org/th/news/jpgov-nrthkorea-misile.html