ว่ากันว่าปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของญี่ปุ่นก็คือ ปราสาทอินุยามะ ที่ก่อสร้างเสร็จในปีค.ศ. 1537 แต่ก็มีคนที่บอกว่าปราสาทมารุโอกะเป็นปราสาทที่เก่าที่สุดด้วย

inuyama

ปราสาทอินุยามะเป็นปราสาทหลังแรกที่ถูกสร้างขึ้นในปีค.ศ. 1469 แต่ว่าตอนนั้นยังไม่มีส่วนหอคอยปราสาทที่เรียกว่า เท็นชุ (ตัวปราสาทที่ตั้งอยู่บนฐานหิน) ต่อมาปราสาทหลังนี้ได้ถูกย้ายมายังที่ตั้งปัจจุบันในปีค.ศ. 1537 และมีสร้างเท็นชุเพิ่มโดยมิทสึโยชิ อิจิกาวะ ในปี 1594 และมีการต่อขยายปราสาทเรื่อยมาจนกระทั่งปี 1612 โดยถือเป็นศูนย์กลางอำนาจของผู้นำในพื้นที่อินุยามะในขณะนั้น

(นักประวัติศาสตร์บางคนก็ว่าหอคอยสังเกตการณ์ของปราสาทนี้มีมาตั้งแต่สมัยก่อนและเป็นหอคอยที่เก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น)

maruoka

ส่วนปราสาทมารุโอกะนั้นถูกสร้างในปีค.ศ. 1576 แม้ว่าจะเริ่มสร้างหลังปราสาทอินุยามะ แต่ปราสาทมารุโอกะเก่าแก่กว่า เพราะว่ามีตัวปราสาทอยู่แล้วตั้งแต่แรก ทำให้ปราสาทปราสาทมารุโอกะจัดเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดอีกปราสาทหนึ่ง

retina_pixta_11361995_S

เท็นชุหรือตัวปราสาทอินุยามะในปัจจุบันเป็นแบบที่สร้างขึ้นใหม่ในสมัยเอโดะ โดยชั้น 1 และชั้น 2 ของปราสาทเป็นของสมัยมุโรมาจิ ส่วนชั้น 3 และชั้น 4 เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยเอโดะ ปราสาทนี้จึงมีรูปแบบของสองยุคมารวมกัน

แต่ทว่าปราสาทมารุโอกะได้ถล่มลงมาในเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดฟุคุอิเมื่อปีค.ศ. 1943 และมีการบูรณะขึ้นใหม่โดยใช้วัสดุเก่า

ด้วยเหตุนี้ ปราสาทอินุยามะจึงถือเป็นสมบัติของชาติ และปราสาทมารุโอกะเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่สำคัญของญี่ปุ่น ไม่ว่าปราสาทไหนจะเก่ากว่ากัน ทั้งสองปราสาทต่างก็สง่างามและมีเสน่ห์ไม่แพ้กัน

ขอบคุณข้อมูลจาก http://anngle.org/th/j-culture/history/oldestcastlejp.html