ผู้ชนะเลิศในการแข่งขัน “ช้อนปลาทอง” ช้อนปลาทองได้ 67 ตัว ใน 3 นาที

20190714_172647

การช้อนปลาทอง เป็นการเล่นช้อนปลาทองที่ใส่ลงไปในอ่างน้ำด้วยไม้การช้อนปลานั้น ทำให้เด็กเพลิดเพลินไปกับเทศกาล เมืองยะมะโตะโกริยะมะ จังหวัดนาราซึ่งเพาะเลี้ยงปลาทองหลากสายพันธุ์ ได้เริ่มจัดการแข่งขันช้อนปลาทองครั้งใหญ่ทุกปีตั้งแต่ปี ค.ศ.1995 ปีนี้มีผู้เข้าร่วมตั้งแต่เด็กโรงเรียนป. 1จนถึงผู้ที่อายุ 81 ปี ประมาณ 1600 คน

การแข่งขันจะทำการแบ่งเป็นกลุ่มนักเรียนชั้นประถม กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นและกลุ่มตั้งแต่มัธยมปลายขึ้นไป แข่งขันโดยการดูว่าจะช้อนปลาได้กี่ตัวภายใน 3 นาที

20190714_172703

1200px-20140729_Ichijima-Kawasuso_Matsuri_市島川裾祭金魚すくい(丹波市市島町)DSCF0566 (1)

 

เมื่อเริ่มแข่งทุกคนจะพยามยามช้อนปลาทองอย่างเต็มที่ด้วยอุปกรณ์รูปร่างคล้ายช้อนแปะด้วยกระดาษรูปวงกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 ซม. ซึ่งผู้ชนะอยู่ในกลุ่มมัธยมปลายขึ้นไป เป็นผู้หญิงเมืองยะมะโตะโกริยะมะที่ซึ่งช้อนปลาทองได้ 67 ตัวใน 3นาที