clock_1200

 1. การตรงต่อเวลา
  ญี่ปุ่นนั้นเป็นชาติที่ให้ความสำคัญ กับเวลามากเรื่องการตรงต่อเวลาจึงเป็น สิ่งสำคัญอย่างยิ่ง จะคิดว่าสายนิดๆ หน่อยๆ 15 นาที หรือครึ่งชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแบบในเมืองไทยนั้นไม่ได้
  syokuji_curry_man
 2. มารยาทในการรับประทานอาหาร
 • ห้ามปักตะเกียบลงในแนวดิ่งไปในถ้วยข้าว เพราะจะคล้ายกับการปักธูปไหว้ศพ
 • เมื่อจะหยิบอาหารจากจานรวม ก็จะใช้ตะเกียบกลาง หรือใช้ปลายอีกด้านของ? ตะเกียบของตนเองคีบอาหารจากจานรวมมาใส่จานของตนเอง
  ส
 1. การโค้งคำนับ
คนญี่ปุ่นเมื่อพบกันก็โค้งคำนับ และเมื่อจากกันก็โค้งอีก แม้แต่การแสดงความเคารพก็ยังต้องโค้ง
gomidashi_man
 1. การทิ้งขยะ
ที่ญี่ปุ่นจะมีการแยกประเภทของขยะออกเป็น ประเภทที่เผา หรือทำลายได้ ประเภทที่เผาไม่ได้ และประเภทที่สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ อย่างเช่นขวดพลาสติกหรือขวดแก้วเพราะฉะนั้น เวลาทิ้งจำเป็นจะต้องนำมาทิ้งในวันที่กำหนด หากจะกำจัดข้าวของชิ้นใหญ่มากๆ เช่น เฟอร์นิเจอร์ จะต้องโทรเรียก เจ้าหน้าที่เขตมาขนย้ายไป