ยุคมุโระมะจิ

unnamed

 

ยุคมุโระมะจิ ตรงกับ ค.ศ. 1336 – ค.ศ. 1568 ครึ่งหลังของศตวรรษที่ 14 อะชิคะงะ โยะชิมิสึ เป็นยุคแห่งการฟื้นฟูอำนาจการปกครองโดยจักรพรรดิในช่วงสั้น ๆ โดยมีตระกูลอะชิคะงะได้ขึ้นเป็นตระกูลโชกุน และในยุคนี้ได้มีโชกุนคนแรกคือ อะชิคะงะ ทะกะอุจิ มีบะกุฟุ

 

รูปแบบการปกครองบะกุฟุ 

  • ค่ายทหารอยู่ที่มุโระมะจิในกรุงเกียวโต
  • ยุคนี้มีการพัฒนาระบบชลประทาน การเพาะปลูก
  • เกิดการเติบโตของกิจการค้าขายและบริการ
  • ในยุคนี้ระเบียบวินัยที่เคร่งครัดของลัทธิบูโชโดแสดงให้ปรากฏทั้งในด้านความงามทางศิลปะและศาสนา
    และมีอิทธิพลต่อศิลปะของประเทศ

 

ลัทธิชินโตในญี่ปุ่น

images (1)

วัดคิงกะกุ เมืองเกียวโต
สร้างขึ้นเป็นที่พำนักของโชกุนอะชิกะงะ  โยชิมิสึ (ในยุคมุโรมะจิ)

 

images

           ในยุคสมัยมุโระมะจิ มีลักษณะเด่นซึ่งคงอยู่แม้ในปัจจุบันนี้คือลักษณะของความอดกลั้น และความเรียบง่าย และยังเป็นยุคแรกที่ชาวตะวันตกกลุ่มแรก ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาสู่ประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย