ยุคยะโยอิ

รูปภาพ2

 

 

           ยุคยะโยอิ จะอยู่ประมาณ 500 ถึง 300 ปีก่อนคริสตศักราช จนถึงกลางคริสตศตวรรษที่ 3 ที่ประเทศญี่ปุ่นได้เปลี่ยนสู่ยุคยะโยอิ ได้รับอิทธิพลระบบกษัตริย์และปกครองจากจีนและเกาหลี เป็นช่วงเวลาตรงกับยุคเหล็ก อารยธรรมยะโยอิ กำเนิดขึ้นบริเวณตอนกลางของญี่ปุ่น คือเกาะเกาะคิวชู และค่อย ๆ ผ่านไปทางตอนเหนือที่เกาะฮอนชู

 

คำว่า “ยะโยอิ” หมายถึง เดือนแห่งการหว่านเมล็ดพันธุ์
ถือว่าเป็นยุคที่เริ่มต้นวัฒนธรรมการปลูกข้าวและเพาะปลูกบนเกาะญี่ปุ่นอย่างจริงจัง เริ่มมีวิวัฒนธรรมด้านการปั้นคือการตั้งแท่นหมุนเพื่อใช้ปั้นถ้วยชามสะดวกและประณีตมากขึ้น ยังมีการนำเครื่องมือที่ขัดเกลาโลหะ หล่อ ดัดโลหะเป็นรูปทรง
รวมถึงในยุคนี้ยังมีการพบระฆังที่ทำจากสำริด เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอีกด้วย

 

โบราณสถานที่ขุดค้นพบวัฒนธรรมยุคยะโยอิ

รูปภาพ1

 

ในสมัยของยะโยอิจะตรงกับราชวงศ์โจว ตอนปลายของจีน ต่อเนื่องถึงราชวงศ์ฉิน และฮั่น มีระบบเกษตรกรรมและการทำปศุสัตว์ชัดเจน มีการจัดแบ่งงานทำให้ช่องว่างระหว่างผู้ปกครองดินแดนและผู้อยู่ใต้การปกครองกว้างขึ้น ในช่วงนี้รัฐเล็กๆ จำนวนมากจึงได้ก่อตัวขึ้นทั่วประเทศ อีกทั้งยุคยะโยอิที่ตั้งอยู่บนเกาะคิวชูที่มีการขุดค้นปรากฏให้เห็นถึงส่วนที่เก่าแก่ที่สุดที่ถูกสร้างขึ้นในช่วง 400 ปีก่อน ค.ศ. วัตถุส่วนมากที่ขุดค้นพบนั้นเป็นวัตถุที่ทำจาก สัมฤทธิ์ รวมทั้งสิ่งที่นำเข้ามาจากจีน