ยุคเซ็นโกคุ

ja

 

เกี่ยวกับช่วงเวลาในยุคเซ็นโกคุนั้นมีอยู่หลายทฤษฎี ไม่ว่ากรณีไหนก็มีคาบเกี่ยวช่วงเวลาเเละยุคก่อนหลัง ยุคมุโระมะจิ
(ปี1338〜ปี1573) จากปลายสมัยถึงยุคเอโดะ (ปี1603〜ปี1868) จากช่วงต้นสมัยมักถูกเรียกว่ายุคเซ็งโงะกุซะส่วนใหญ่ ญี่ปุ่นในสมัยนั้น พื้นที่ประเทศถูกเเบ่งเป็นหน่วยย่อยเรียกว่า「คุนิ(สมัยนี้เรียกว่าจังหวัด)」「ชูโกะไดเมียว」ปกครองคุนิต่างๆ ชนชั้นล่างลงมาคือ
「ชูโกะได(ชูโกะได:ตัวเเทนของไดเมียว) โคคุจิน(หรือ คุนิบิโทะ:ซามูไรชั้นสูง)」จะได้รับการแต่งตั้งจากบะกุฮุ(บะกุฮุ:ค่ายทหารในสมัยนั้น) ให้ปฎิบัติตาม

 

เมื่อกลางศตวรรษที่15 อำนาจของบะกุฮุเริ่มถดถอย ชูโกะไดเมียวเเละชูโกะได โคคุจิน ตะเวนขยายดินแดนและปกครองของ
คุนิ(จังหวัด)ไปทั่ว เริ่มต่อสู้กับคุนิอื่นๆ ในยุคที่ความขัดแย้งในประเทศดังกล่าวเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เราเรียกว่ายุคเซ็งโงะกุ (ยุคสงครามกลางเมือง)

 

Sengoku_period_battle

ในยุคเซ็นโกคุมีความเสื่อมของระบบโชกุน ทำให้มีสงครามกลางเมืองเกิดขึ้น เกิดจากการลอบสังหารโชกุนขึ้นในปี พ.ศ. 1924 (ค.ศ. 1441) ทำให้การปกครองระบอบโชกุนเสื่อมถอยลง และเกิดเป็นสงครามกลางเมืองขึ้นในปีค.ศ. 1476 (พ.ศ. 2019  ) สงครามดำเนินมาอย่างยาวนานกว่า 100 ปี จนญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคย่อย ๆ เรียกว่ายุคเซ็นโกคุ ที่มีความหมายว่ายุคสงครามกลางเมือง

 

unnamed