มาดูรูปเกี่ยวกับการทำงานของระบบควบคุมอัตโนมัติกันดีกว่าคะ

เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ-automation-moro.co.th

รูปที่ 1 : เครื่องบรรจุขวดอัตโนมัติ

 ชุดเคลื่อนย้ายชิ้นงาน-automation-moro.co.th

รูปที่ 2 : ชุดเคลื่อนย้ายชิ้นงาน

ชุดบรรจุทรงกลมใส่กล่องอัตโนมัติ-automation-moro.co.th

รูปที่ 3 : ชุดบรรจุทรงกลมใส่กล่องอัตโนมัติ

ชุดรอกยกชิ้นงาน-automation-moro.co.th

รูปที่ 4 : ชุดรอกยกชิ้นงาน

ชุดลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัต-automation-moro.co.th

 

รูปที่ 5 :  ชุดลำเลียงชิ้นงานอัตโนมัติ