ในอุตสาหกรรมที่เราเห็นส่วนใหญ่ ต่างก็มีระบบต่างๆ ประกอบกันขึ้นมาเพื่อใช้ในการอำนวยความสะดวก ให้กับส่วนต่างๆหรือแผนกต่างๆ ให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในสายการผลิตหรือสายอื่นๆ โดยระบบนิวเมติกนี้ก็เป็นอีกระบบหนึ่งที่วงการอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานำมาช่วยในการเพิ่มมูลค่าให้กับขั้นตอนการผลิต เนื่องจากว่า ระบบนิวเมติกส์ นั้นมีข้อดีอยู่หลายประการ ยกตัวอย่างเช่น อุปกรณ์โดยรวมนั้นมีราคาถูก ติดตั้งเพื่อใช้งานง่าย ซ่อมแซมได้สะดวกหากเกิดกรณีที่อุปกรณ์แต่ละตัวชำรุดหรือสามารถสั่งซื้อตัวใหม่มาเปลี่ยนเพื่อใช้ทดแทนได้ อีกทั้งในเรื่องของการบำรุงรักษาอุปกรณ์นิวเมติกส์นั้น สามารถที่จะดูแลบำรุงรักษาได้ง่ายเมื่อเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆ

ระบบนิวเมติกส์ หมายถึง ระบบที่ใช้อากาศเป็นตัวทำงานในการส่งกำลังในการขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆของเครื่องจักร ให้ทำงานหรือเกิดการเคลื่อนที่ เช่นกระบอกสูบหรือมอเตอร์ลม

ระบบเด่นที่เห็นได้ชัดของการนำระบบหรืออุปกรณ์นิวเมติกส์มาประยุกต์ใช้งานคือ ระบบอัตโนมัติ หรือเครื่องจักรกลที่มีความทันสมัย โดยเครื่องจักรดังกล่าวจะสามารถใช้ทำงานแทนคนได้ โดยในบทความนี้ก็จะขอยกตัวอย่างการใช้งาน ระบบนิวเมติกส์ในวงการอุตสาหกรรม ในบ้านเราให้พอได้เห็นภาพดังนี้คือ

 1. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องวัดต่างๆ
 2. อุตสาหกรรมหรืองานที่เกี่ยวกับการก่อสร้าง งานโยธา
 3. อุตสาหกรรมเกี่ยวกับงานขนถ่าย ขนส่ง โลจิสติกส์
 4. อุตสาหกรรมด้านการผลิตหรือ Production
 5. อุตสาหกรรมในสาขาอื่นๆ เช่นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ภายในรถยนต์ รถไฟ อุตสาหกรรมของเล่น อุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์ และอุตสาหกรรมการกีฬา เป็นต้น

 

cvnc

ซึ่งจากตัวอย่าง การนํานิวเมติกส์ ไปใช้งาน ด้านบนแล้วนั้น เราจะเห็นว่ายังมีอีกหลายอุตสาหกรรมที่นิยมนำอุปกรณ์นิวเมติกมาใช้งานด้วย ซึ่งบางท่านอาจจะเริ่มพอเห็นภาพถึงความจำเป็นของระบบนิวเมติกและ เครื่องจักรที่ใช้ระบบนิวเมติก แล้วว่า ความจำเป็นของ ระบบนิวเมติกส์ นั้นมีความจำเป็นอย่างไร มีผลต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราอย่างไร นับเป็นเรื่องที่ดีที่มนุษย์เราสามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับปรุงและแก้ไขข้อจำกัดของอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมกว่าเมื่อก่อน โดยเมื่อก่อนเราจะเห็นว่า ในวงการอุตสาหกรรมหรือนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่นั้น จะยังใช้แรงงานมนุษย์ มากกว่าอุปกรณ์ที่ทันสมัย หรือเครื่องจักรที่ทันสมัยอยู่เป็นจำนวนมาก

ข้อเสียของการนำแรงงานมนุษย์มาใช้ทดแทนเครื่องจักรนั้นก็คือ มนุษย์ไม่สามารถที่จะบังคับหรือควบคุมได้อย่างเต็มที่ มนุษย์จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่ทางด้านความเป็นอยู่ จิตใจ และความปลอดภัย มากกว่าเครื่องจักรมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่างด้วยว่า ในอุตสาหกรรมที่เราต้องการนำอุปกรณ์หรือระบบนิวเมติกส์มาใช้งานนั้นมีความเหมาะสมหรือเป็นไปได้หรือไม่ คุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเปล่า อีกครั้งปัจจัยอื่นๆเช่น สภาพแวดล้อมในการทำงานของอุปกรณ์นิวเมติก  หรือสภาพแวดล้อมทางด้านสังคม เป็นต้น

ระบบนิวเมติกส์นั้นส่วนใหญ่จะทำงานในพื้นฐานเกี่ยวกับลมและอากาศที่มีแรงดันสูง ซึ่งอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่อยู่ในระบบนิวเมติกส์นั้นบางตัวก็จะมีความต้องการในการใช้แรงดันอากาศสูงเพื่อใช้กระตุ้นให้ทำงาน บางตัวจะใช้แรงดันอากาศเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หรือบางตัวอาจจะทำหน้าที่ควบคุมแรงดันอากาศให้กับอุปกรณ์ตัวอื่นๆให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของอุปกรณ์นั้นๆ ดังนั้นท่านจะเห็นว่าจริงๆแล้วความสำคัญของอุปกรณ์หรือระบบนิวเมติกส์ก็คือ ลมอัดหรือแรงดันอากาศสูงนั้นเอง

 

กระบอกลม-รุ่น-PB

ข้อดีของแรงดันอากาศสูงหรือลมอัด ที่หลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้

สำหรับแรงดันอากาศสูงหรือลมอัดนั้น ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย หัวข้อและรายละเอียดด้านล่างจะเป็นเพียงการยกตัวอย่างข้อดีของแรงดันอากาศสูงหรือลมอัดที่มีความจำเป็นต่ออุปกรณ์หรือ ระบบนิวเมติกส์ ให้ผู้อ่านได้เห็นภาพเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งข้อดีของลมอัดก็จะมีอยู่ด้วยกันดังนี้คือ

ข้อดีของแรงดันอากาศสูงหรือลมอัด

 1. ลมอัดหรือแรงดันอากาศที่มีแรงดันสูงนั้นจะมีความทนต่อการระเบิดได้สูง แรงดันอากาศสูงจะไม่มีอันตรายจากการระเบิดหรือติดไฟ อุปกรณ์ที่ใช้ลมอัดจะมีราคาถูก สามารถซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาได้ง่าย
 2. อุปกรณ์ที่ใช้ลูกสูบในการทำงานยกตัวอย่างเช่น กระบอกลม กระบอกสูบนิวเมติก จะนิยมใช้แรงดันอากาศสูงในการกระตุ้นให้ทำงาน โดยลูกสูบของกระบอกสูบหรือกระบอกลมจะมีความเร็วในการทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 2 m/s  ซึ่งถ้าเป็นกระบอกสูบที่มีลูกสูบแบบพิเศษแล้วก็จะสามารถทำงานได้เร็วถึง 10 m/s
 3. แรงดันสูงหรือลมอัดที่ใช้แล้วไม่จำเป็นต้องนำกลับมาใช้งานใหม่ ซึ่งเราสามารถปล่อยลมอัดหรือแรงดันสูงนั้นทิ้งออกสู่บรรยากาศได้เลย การส่งถ่ายสามารถทำได้ง่าย และยังสามารถเดินท่อลมอัดหรือท่อจ่ายแรงดันอากาศสูงได้ในระยะทางที่ไกลได้อีกด้วย
 4. ลมอัดหรือแรงดันอากาศสูงสามารถหัดเก็บไว้ในถังลมเฉพาะ เพื่อการนำไปใช้งานที่ต่อเนื่องได้
 5. มีความปลอดภัยสูงเพราะอุปกรณ์ที่ใช้ลมอัด หรือแรงดันอากาศสูงนี้จะไม่เกิด หรือก่อเกิดความเสียหายจากงานที่ผิดพลาดหรืองานที่เกินกำลัง
 6. ลมอัดแรงดันสูงนี้สามารถควบคุมได้ง่าย โดยเราสามารถใช้อุปกรณ์นิวเมติกอื่นๆ มาใช้ในการควบคุมได้เช่น เกจควบคุมแรงดัน หรือวาล์วควบคุมแรงดัน เป็นต้น
 7. ลมอัดหรือแรงดันอากาศสูงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สะอาด ซึ่งอุปกรณ์ที่นำลมอัดหรือแรงดันสูงนี้ไปใช้งานก็จะมีความสะอาดด้วยเช่นกัน
 8. มีความยืดหยุ่นมากกว่ากระบอกสูบไฮโดรลิค ทั้งในด้านการทำงาน ราคา การออกแบบ/ติดตั้ง และการบำรุงรักษาในระยะยาวที่ดีกว่าอีกด้วย

ข้อเสียของแรงดันอากาศสูงหรือลมอัด

 1. จริงๆแล้วแรงดันอากาศสูงหรือลมอัดนั้นสามารถขดตัวหรือขยายตัวได้ ซึ่งอาจจะทำให้การเคลื่อนที่ของอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศหรือลมอัดนั้นไม่สม่ำเสมอได้
 2. แรงดันอากาศสูงหรือลมอาจสามารถที่จะทำให้เกิดหยดน้ำในถังเก็บลมหรือท่อลมเมื่อเย็นตัวได้ ดังนั้นผู้ที่นำอุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศสูงหรือลมอัดไปใช้งานควรตรวจสอบหยดน้ำ ความชื้น ของอุปกรณ์ของท่านด้วย เพราะความชื้นหรือหยดน้ำเหล่านี้อาจจะทำให้อุปกรณ์นิวเมติกส์ของเราเสียชำรุด หรือไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพได้
 3. อุปกรณ์ที่ใช้แรงดันอากาศสูงหรือลมอัดจะมีเสียงค่อนข้างดังเมื่อมีการทำงาน ยกตัวอย่างให้เห็นภาพการง่ายๆคือ เมื่อมีการระบายลมหรือความชื้นออกจากอุปกรณ์เช่นปั๊มลม แอร์คอมเพรสเซอร์ จะเห็นว่าบางครั้งเราจะได้ยินเสียงที่ค่อนข้างดังมาก ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์นิวเมติกที่ใช้แรงดันอากาศสูงหรือลมอัดจริงๆ ท่านควรหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บเสียงหรือไซเลนเซอร์มาช่วยในการเก็บเสียงอีกครั้งหนึ่ง
 4. เมื่ออุณหภูมิมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ความดันของแรงดันอากาศสูงหรือลมอาจเปลี่ยนแปลงได้
 5. แรงดันอากาศสูงหรือลมอัดจะต้องมีให้อุปกรณ์ใช้งานได้อย่างเพียงพอยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านมีใช้งาน กระบอกสูบ หรือกระบอกลม ที่มีขนาดใหญ่หรือปืนลมที่มีการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ท่านควรมีอุปกรณ์ที่สามารถสร้างลมอัดหรือแรงดันสูงได้อย่างต่อเนื่อง ไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้อุปกรณ์หรืองานของท่านล่าช้าหรือขาดช่วงการทำงานได้

นี่ก็เป็นเพียงการยกตัวอย่าง การทำงานของระบบนิวเมติก ที่มีความจำเป็นและมีความสำคัญในวงการอุตสาหกรรมในบ้านเรา และเป็นเพียงข้อมูลการใช้งานของ นิวเมติกส์ในชีวิตประจำวัน ที่มักพบเห็นอยู่บ่อยเท่านั้น โดยบางท่านอาจจะคิดว่าระบบนิวเมติกส์ไม่มีความจำเป็นหรือมีความจำเป็นน้อยมากในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา แต่จริงๆแล้วกลับตรงกันข้ามคือ ระบบนิวเมติกส์ นั้นมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในปัจจุบัน แต่ท่านยังไม่ทราบหรือยังไม่รู้ตัวแค่นั้นเอง

>>Credit<<