ระบบลำเลียงสินค้า CARRIER ROLLER.

ใช้สำหรับรองรับสายพานเพื่อให้ผิวสายพานด้านบนเป็นรูปทรง V-shapeทำให้มมีประสิทธิภาพในการขนถ่ายวัสดุและสามารถประยุกต์เพื่อใช้งานได้หลากหลายตามประเภทของวัสดุ

Conveyor System คือ ระบบการขนส่งทางวิศวกรรมที่ประกอบด้วยเครื่องกลที่สามารถเคลื่อนย้ายวัสดุจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีประโยชน์มากในการขนส่งวัสดุที่มีปริมาณมาก หรือขนาดใหญ่ ระบบลำเลียงช่วยให้การขนส่งสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสามารถประยุกต์เพื่อใช้งาน ได้หลากหลายตามประเภทของวัสดุ ระบบลำเลียง ซึ่งรวมถึงอุปกรณ์เชิงกลอื่นๆ ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง จึงมีบทบาทสำคัญ ในภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตสินค้า ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการบรรจุ การขนส่ง ล้วนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้ได้ตามประเภทและวัตถุประสงค์ ของการใช้งานของวัสดุที่ลำเลียง ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ และวิธีในการเคลื่อนย้ายด้วย ในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ อุปกรณ์ลำเลียงเป็นเครื่องกลที่จำเป็นและใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะทำหน้าที่ลำเลียงหิน แร่ธาตุ ก้อนหิน โลหะ และสารเคมีอื่นๆ รวมไปถึงภาคการเกษตร ที่ใช้ลำเลียงข้าว เมล็ดพืชต่างๆ อีกด้วย

 

http://www.cvdesign12.com/product_detail.php?product=66&name=%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%20(Carrier%20roller.)