เครื่องจักรเพื่อการผลิตประเภทต่างๆ ได้นำมาใช้งานเพื่อจุดประสงค์การทำงานอัตโนมัติและเพื่อประหยัดแรงงาน ซึ่งในอดีตใช้แรงงานคนในการผลิต ผลิตภัณฑ์ของ THK กำลังถูกใช้งานในบริบทนี้ ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ทำงานง่ายๆ ซ้ำๆ ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพ จนถึงอุปกรณ์ที่ให้ความถูกต้องแม่นยำเหมือนผู้ชำนาญการ

เครื่องขึ้นรูปแบบฉีดด้วยไฟฟ้า
จากพลังงานไฮโดรลิกที่ต้องการไฟฟ้า ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อมทำให้ผู้ผลิตหลายรายเปลี่ยนไปใช้เครื่องขึ้นรูปแบบฉีดที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ในเครื่องเหล่านี้ บอลสกรูประเภทที่รับน้ำหนักได้มากๆ ที่มีแรงเท่ากับกระบอกไฮโดรลิกแบบเก่าถูกนำมาใช้งาน พร้อมกับตลับลูกปืน LM Guide ที่มีความแข็งแรงทนทานสูงเพื่อให้สามารถวางตำแหน่งแม่พิมพ์ได้ถูกต้อง

การเจาะ
คุณเจาะได้เร็วเท่าไร ความเร็วในการเจาะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบอลสกรูที่มีเกลียวขนาดใหญ่ เป็นอุปกรณ์ในอุดมคติสำหรับการเคลื่อนงานแผ่นเหล็กด้วยความเร็วสูงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง เพื่อให้เกิดการเคลื่อนงานด้วยความเร็วสูงดังกล่าว ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม และบอลสกรูจึงถูกนำมาใช้งาน

อุปกรณ์เชื่อมเรซิน
ในการเชื่อมท่อเรซินสองท่อ ท่อต้องได้รับความร้อนพร้อมกับถูกดันให้เข้าหากันตามแนวเส้นตรงด้วยแรงดันที่คงที่ คุณภาพในการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และแม่นยำนี้ มั่นใจได้จากการวางตำแหน่งท่อเหล่านั้นด้วยตลับลูกปืน LM Guide

เครื่องบีบอัดตามแนวนอน
ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลมและบอลสกรูแบบใช้รังบังคับลูกปืนเม็ดกลม ความละเอียดสูงรุ่น HBN ถูกใช้ในระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าของเครื่องบีบอัดเศษกระดาษในโรงงานกระดาษ ในอดีต เราใช้กระบอกไฮโดรลิกในการเคลื่อนวัสดุที่ถูกบีบอัดด้วยแรงดัน แต่ก็มีปัญหาจากน้ำมันรั่วซึม และเสื่อมสภาพจากการบำรุงรักษา ทำให้เกิดการปนเปื้อนกับกระดาษที่ไม่ใช้และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนไปใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ร่วมกับบอลสกรูรุ่น HBN ซึ่งสามารถทนกับงานหนักมากๆ ได้พอๆ กับกระบอกไฮโดรลิก ปัญหาน้ำมันรั่วซึมจึงหายไป นอกจากนี้ ยังช่วยทำให้เครื่องบีบอัดมีขนาดเล็กลงอีกด้วย

https://www.thk.com/?q=th/node/5669