เราทราบดีว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันก้าวไปอย่างรวดเร็ว มีเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่ ๆ ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต กระบวนการตรวจเช็ค และกระบวนการบรรจุ ออกมาเสมอ ๆ ซึ่งบริษัท Moro ที่ไทย และญี่ปุ่น ได้อยู่ในวงการนี้มาอย่างยาวนาน และเราได้ศึกษาหาข้อมูลการทำงานของเครื่องจักรหลากหลายประเภทอยู่เสมอ ๆ เราจึงมีความพร้อมที่จะให้คำแนะนำ และบริการจัดหาเราสามารถจัดหาเครื่องจักรที่เหมาะสมกับการใช้งานให้กับทางลูกค้าได้ ในราคาที่ลูกค้าพึงพอใจ รวมทั้งบริการดูแลหลังการขายเมื่อเครื่องจักรได้รับความเสียหาย หรือต้องการ PM ไม่ว่าจะงานซ่อม งานดัดแปลงแก้ไขเราให้บริการได้ทั้งสิ้น เพื่อให้เครื่องจักรที่ลูกค้าต้องการเหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

 

ตัวอย่างเครื่องจักร

เครื่องล้างชิ้นส่วน รถยนต์ อะไหร่  , เครื่องจักรในไลน์อาหาร , เครื่องจักรในไลน์เครื่องดื่ม , เครื่องจักรที่ใช้บรรจุ , เครื่องจักรในไลน์อิเล็กทรอนิค , เครื่องจักรในการขึ้นรูปพลาสติก เหล็ก ,เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ , เครื่องจักรเกี่ยวกับ หนังสือ กระดาษ Kanban กล่องลัง ลูกฟูก สื่อสิ่งพิมพ์ แก้วกระดาษ, เครื่องจักรที่เกี่ยวกับ พลาสติก ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก, เครื่องจักรเกี่ยวกับ ยาง ผ้า หนัง  , เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษเฉพาะทาง , เครื่องจักรในการผลิตยา , เครื่องจักรในการผลิตถุงมือ , เครื่องจักรในการผลิตหน้ากากอนามัย และอื่นๆ อีกมากมาย

 

สนใจติดต่อได้ทันที ที่ 02-115-8838 หรือ info@moro.co.th