มาตรฐานรางปลั๊กต่อพ่วง

ปัจจุบันรางปลั๊กไฟทุกยี่ห้อ จะมี มอก.เฉพาะในส่วนที่เป็นสายไฟ คือ มอก. 11-2531 (หรือมาตรฐานใหม่ มอก.11-2553) คือ มอก.สายไฟหุ้มฉนวนทองแดง PVC รองรับอุณหภูมิที่ 70 องศาเซลเซียส โดยที่ในส่วนที่เป็นรางปลั๊กไฟทั้งตัว ไม่มีมาตราฐาน มอก. ออกมารองรับ นั่นหมายความว่า สินค้าจากจีน ที่ด้อยคุณภาพ ขอแค่มีสายไฟที่ถูกมาตราฐาน มอก. ก็จะสามารถนำมาขายในประเทศไทยได้แล้ว ลองสังเกตดูนะครับ ตามฉลากที่บอกว่ามี มอก. ถ้าถามแบบเจาะลึกจะรู้ว่ามี มอก. เฉพาะสายไฟ แต่ส่วนใหญ่มักจะไม่บอก ปล่อยให้คนเข้าใจผิดกันครับ

แล้วทำไม มอก. ไม่ออกมาตรฐานสำหรับรางปลั๊กไฟต่อพ่วงออกมาทั้งชุดละ ?

คำตอบคือ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์เต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่หยิบยกได้ หรือมีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250โวลต์ มีการเขียนเป็น มาตรฐาน มอก.166-2549 แล้ว แต่ยังไม่เป็นมาตรฐานภาคบังคับ เพราะยังไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนดให้อุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวต้องผลิตตาม มาตรฐาน มอก.166-2549 จะมีก็แค่สายไฟเท่านั้นที่เป็นผู้ผลิตสายไฟต้องผลิตตาม มอก.11-2531 หรือ มอก.11-2553 ตัวใหม่ ซึ่งเป็นมาตรฐานภาคบังคับที่มีการตราลงในพระราชกฤษฎีกาไปแล้ว

ในเมื่อมาตรฐานเรื่องรางปลั๊กต่อพ่วงมีอยู่แล้ว มอก.166-2549 ทำไมยังไม่เอาไปบังคับใช้กันอีกละ ?

มาตรฐาน มอก.166-2549

เต้าเสียบและเต้ารับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน หากผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีคุณภาพต่ำ หรือไม่ได้มาตรฐาน ก็อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดไฟฟ้าช็อกกับผู้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในขณะเสียบเต้าเสียบของเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือหากเต้ารับไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐานอาจเป็น สาเหตุให้เกิดไฟไหม้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและเป็นการป้องกันความเสียหายอันจะเกิดแก่ประชาชน จึงได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก.166-2549 โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 3 มีนาคม 2551 ซึ่งมีผลให้ผู้ทำ ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย ต้องทำ นำเข้าและจำหน่ายเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามมาตรฐานเท่านั้น หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษตามกฎหมาย

ข้อกำหนดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรรมเต้าเสียบและเต้ารับสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน : เต้าเสียบและเต้ารับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ (มอก.166-2549)

ขอบข่าย :
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเต้าเสียบและเต้ารับยึดกับที่หรือเต้ารับหยิบยกได้ใช้สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 250 โวลต์ และมีกระแสไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 16 แอมแปร์ โดยมีเจตนาให้ใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคารที่มีอุณหภูมิการวัดโดยรอบแล้วตามปกติไม่เกิน 40 องศา เซลเซียส มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ยังครอบคลุมเต้าเสียบในชุดเต้าเสียบพร้อมสาย เต้าเสียบและเต้ารับหยิบยกได้ที่มีอยู่ในชุดสายพ่วง เต้าเสียบและเต้ารับที่เป็นส่วนประกอบในเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วย เว้นแต่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในมาตรฐานเครื่องไฟฟ้าที่เกี่ยวข้อง

Credit : ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)