เมื่อเกิดการรั่วซึมของกระบอกไฮดรอลิคและ กระบอกนิวเมตริก ผู้ใช้งานโดยทั่วไปอาจจะสังเกตุได้ง่าย

จากของเหลวที่รั่วซึมออกมาบริเวณภายนอกกระบอก แต่ยังมีการรั่วซึมอีกแบบหนึ่งที่ต้องทำการวิเคราะห์หา

สาเหตุของการรั่วซึมอย่างถี่ถ้วน ดังนั้นจึงขอจำแนกประเภทการรั่วซึมไว้ดังต่อไปนี้

 

ประเภทของการรั่วของกระบอกไฮดรอลิคและ กระบอกนิวเมตริก

1. การรั่วซึมภายนอก (External Leak)

ความหมาย : คือการรั่วของน้ำมันที่รั่วออกมาจากกระบอกสามรถมองเห็นได้ หรือ น้ำมันในระบบลดระดับลง

ลักษณะของการรั่วซึม : สามารถสังเกตุได้ด้วยตาเปล่า คือ มีการรั่วซึมออกมาจาก คอกระบอก หรือ เสื้อสูบ

สาเหตุ : ซีลคอเสียหาย (Rod Seal) และ โอริงเสื้อสูบเสียหาย (O-Ring Bore)

moro_disign9

 

 2. การรั่วซึมภายใน (Internal Leak)

ความหมาย : คือการรั่วภายในกระบอกระหว่างห้องแรงดันสูง กับห้องแรงดันต่ำ ไม่มีการสูญเสียน้ำมัน

ลักษณะของการรั่วซึม : ลูกสูบเคลื่อนที่กลับ, ความดันทางด้านแรงดันสูงตกลง, กระบอกเคลื่อนที่ช้า

สาเหตุ : ซีลลูกสูบเสียหาย (Piston Seal) และ โอริงลูกสูบเสียหาย (O-Ring Piston)

moro_disign10

Credit : http://www.globalseal.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=160:-chesterton&catid=23:tips-and-technic&Itemid=7