ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ วัฒนธรรมในองค์กรญี่ปุ่น

วัฒนธรรมในองค์กรญี่ปุ่น สิ่งแรกที่ควรคำนึงถึงคือมารยาทและธรรมเนียมปฏิบัติของญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นให้ความเคารพผู้อาวุโสและผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ยาวนาน การพูดคุยกับหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงานนอกเหนือจากเรื่องงานจึงเป็นสิ่งที่ควรระวัง ไม่ควรก้าวก่ายเรื่องส่วนตัวมากนัก ควรคำนึงถึงความรู้สึกของอีกฝ่ายอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมของบริษัทญี่ปุ่น

การทำงานในบริษัทญี่ปุ่น “คำทักทาย” ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คนญี่ปุ่นให้ความสำคัญมาก แม้ว่าจะอยู่ในบริษัทเดียวกัน เจอกันอยู่ทุกวัน สนิทสนมกันแค่ไหน เมื่อเจอหน้ากันก็จะต้องทักทายกัน เพราะคนญี่ปุ่นถือว่า “การทักทาย” นั้น เป็นการสื่อสารก้าวแรกที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความประทับใจในตัวเรา และเมื่อถึงเวลาเลิกงาน ก่อนกลับบ้านทุกครั้งต้องกล่าวลาผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานด้วย ดั่งประเพณีไทยที่ว่า “ไปลา มาไหว้” นั่นเอง สิ่งสำคัญคือการทักทายด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้ม น้ำเสียงสดใส มีชีวิตชีวา มองหน้าฝ่ายตรงข้ามทุกครั้งที่กล่าวทักทายและต้องทำทุกวันอย่างเสมอต้นเสมอปลายอีกด้วย

 ในบริษัทญี่ปุ่นจะมีคำทักทายที่สื่อถึงวัฒนธรรม เช่น คำว่า Otsukaresama desu เป็นคำให้กำลังใจคนทำงานร่วมกัน การทักทายด้วยคำนี้ เป็นการแสดงความขอบคุณอีกฝ่าย ทำนองว่า “ขอบคุณที่เหน็ดเหนื่อยทำงาน” ใช้ในกรณี ทักทายคนในที่ทำงานระหว่างวัน ใช้ตอนโทรศัพท์ไปหา หรือรับโทรศัพท์จากคนที่ทำงานร่วมกัน ไม่ใช้พูดกับลูกค้า หรือคนที่เพิ่งคุยกันเป็นครั้งแรก และคำว่า Otsukaresama deshita จะใช้พูดหลังเลิกงาน เลิกประชุม หรือก่อนกลับบ้าน

                 สำหรับลูกค้าเราจะใช้คำว่า Itsumo Osewa ni natte orimasu เมื่อเริ่มบทสนทนากับลูกค้าในที่ประชุมหรือในโทรศัพท์ ก็จะต้องพูดว่า Itsumo osewani natte orimasu เป็นคำแรก โดยคำนี้มีความหมายว่า พวกเราได้รับการดูแลจากท่านอยู่เสมอ เป็นคำที่แสดงถึงความรู้สึกขอบคุณลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการจากเราอยู่เสมออีกด้วย

              อีกคำหนึ่งที่ได้ยินบ่อยๆ และมีความสำคัญมากๆ คือ Yoroshiku onegai shimasu ในเชิงธุรกิจจะใช้คำนี้ตอนจบการประชุมหรือการสนทนาทางโทรศัพท์กับลูกค้า มีความหมายว่า ขอความช่วยเหลือในเรื่องที่ได้สนทนากันด้วยนะคะ เป็นคำที่ขาดไม่ได้เลยในการสนทนากับคนญี่ปุ่น

                   จะเห็นได้ว่าการให้ความสำคัญกับบุคคลอื่นในองค์กรถือเป็นลักษณะเด่นของคนญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นเป็นคนระมัดระวังและให้ความสำคัญต่อความรู้สึกของผู้อื่นอย่างมาก ในการใช้ภาษา การแสดงความใส่ใจของคู่สนทนา เช่น การใช้ถ้อยคำและกริยาต่างๆสอดแทรกเพื่อแสดงความสนใจต่อคู่สนทนา หรือพูดประโยคลอยๆค้างไว้เพื่อให้คู่สนทนามีโอกาสได้สอดแทรกสานประโยคให้จบซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คู่สนทนามีส่วนร่วมในสิ่งที่ตนพูดด้วย หรือการพูดแบบอ้อมค้อมไม่ชี้บ่งบอกอะไรไปตรงๆ หรือละความเอาไว้ให้ผู้สนทนาคิดเอาเอง และในการสนทนากับคนญี่ปุ่นจะเป็นการเสียมารยาทมากถ้าเราไม่เอ่ยถึงการกระทำของผู้นั้นที่ส่งผลดีต่อเรา และอาจต้องใช้สำนวนที่รู้สึกสำนึกบุญคุณต่อการกระทำนั้นๆด้วย เช่นขอบคุณที่ได้เกื้อหนุนอุ้มชูเราอยู่เสมอ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมการสนทนาของคนญี่ปุ่น

            การสื่อสารในองค์กรญี่ปุ่น มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ คนญี่ปุ่นมีวัฒนธรรมการสื่อสารแบบ High Context Culture คือ ผู้สื่อสารไม่จำเป็นต้องใช้คำพูดตรงๆผู้รับสารก็จะสามารถเข้าใจได้ คนญี่ปุ่นจึงมักไม่พูดในสิ่งที่ต้องการให้เราทำตรงๆ โดยคนไทยที่ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นมาหลายปีจะเริ่มซึมซับและเข้าใจวัฒนธรรมการสื่อสารแบบญี่ปุ่น ยกตัวอย่างเช่น คนญี่ปุ่นจะเลี่ยงการพูดในเชิงปฏิเสธ วิธีการปฏิเสธจะพูดอ้อมๆ จะไม่บอกความรู้สึกของตนเองกับคู่สนทนาตรงๆดั้งนั้นเราจึงต้องสังเกตุจากน้ำเสียง หน้าตาท่าทางประกอบด้วยจึงจะเข้าใจสิ่งที่คนญี่ปุ่นต้องการจะสื่อสารกับเราจริงๆ ถ้าเราสามารถเข้าใจสิ่งที่เพื่อนร่วมงานคนญี่ปุ่นสื่อสารกับเราได้ชัดเจนแน่นอนว่าเราก็จะสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การสื่อสาร องค์กรญี่ปุ่น

วัฒนธรรมการทำงานบริษัทญี่ปุ่น ที่ชัดเจนอีกอย่างก็คือพนักงานจะไม่ย้ายงานบ่อยบริษัทมีระบบ Training พนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ มีระบบรุ่นพี่คอยสอนงานรุ่นน้องและยังเปิดโอกาสให้พนักงานได้ลองทำงานหลายๆอย่างนอกเหนือจาก Job description เพื่อให้พนักงานได้ฝึกทักษะการทำงานหลายอย่าง บริษัทยังมีระบบย้ายงานภายในบริษัทเพื่อที่พนักงานจะไม่ต้องย้ายงานไปที่บริษัทอื่นในกรณีอยากทำงานในตำแหน่งงานอื่น ก็มีโอกาสให้ย้ายทำตำแหน่งตนเองอยากทำนั้นภายในบริษัท พนักงานจะได้เรียนรู้งานและประสบการณ์ที่แตกต่าง เรียกว่าได้มีโอกาสทำงานที่ท้าทายแม้เราจะยังไม่มีประสบการณ์ในด้านนั้น การมีระบบย้ายงานภายในในบริษัทเช่นนี้ทำให้พนักงานสามารถทำงานในบริษัทเดียวได้ยาวนานไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนงานบ่อยๆอีกด้วย

              เรื่องการตรงต่อเวลา ไม่ว่าจะเป็นเวลาเข้างาน หรือไปพบลูกค้า จะต้องไปก่อนเวลานัดหรือไม่ไปสายเพราะสำหรับคนญี่ปุ่นเวลาคือวินัยเป็นพื้นฐานที่สำคัญมาก พนักงานที่ตั้งใจทำงานไม่มาสายรักษาเวลาอยู่เสมอจะได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้างาน ส่งผลต่อการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรในอนาคตต่อไป แต่ถ้าในกรณีที่เราไปไม่ทันแน่ๆ ก็จะต้องโทรแจ้งบริษัทก่อนเสมอ

 บริษัทญี่ปุ่นจะมีปรัชญาการดำเนินธุรกิจของตนเอง เพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายในการทำงาน บริษัทญี่ปุ่นบางแห่งมีการกล่าวปรัชญาบริษัทอย่างพร้อมเพรียงกันในช่วงเช้า ก่อนเริ่มการทำงานในวันนั้นนั้น เพราะการกล่าวปรัชญาบริษัท คือ การกล่าวถึงเป้าหมายของบริษัท เป็นการให้พนักงานทุกคนคำนึงถึงสิ่งที่ทำ และเป้าหมายสูงสุดของการทำงาน ทั้งนี้เพื่อให้การทำงานภายในองค์กรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งเป็นหัวใจหลักที่ขาดไม่ได้ในองค์กรญี่ปุ่น

  การแต่งกายของคนญี่ปุ่นจะสุภาพเรียบร้อย ทั้งโทนสี และลวดลายของผ้า ทั้งนี้จะเห็นได้ชัดว่า การแต่งกายของคนญี่ปุ่นจะถูกกาละเทศะมาก ยิ่งหากเป็นการออกไปพบปะกับลูกค้า คนญี่ปุ่นจะยิ่งต้องตรวจทานการแต่งให้ดูดี ตั้งแต่เสื้อผ้า เครื่องประดับ ทรงผม รองเท้า ให้ดูสุภาพและสะอาด ทั้งนี้เพื่อให้เกียรติแก่ผู้ที่เราจะไปพบและยังเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทอีกด้วย

Credit

https://pasona.co.th/b/1149