ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ความมีระเบียบวินัย มีแบบแผน มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่มาก นอกจากกฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดแล้ว ทราบหรือไม่ว่าชาวญี่ปุ่นก็ยังมีเทศกาลประจำฤดูกาลให้ทุกคนได้สนุกสนานกันอีกด้วย

01

ฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เป็นช่วงอากาศอบอุ่น เป็นฤดูแห่งดอกไม้บาน ให้ทุกคนได้เพลิดเพลินกับซากุระกันอย่างสวยงาม

02

ฤดูร้อน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม เป็นฤดูแห่งดอกไม้ไฟ ทุกคนจะได้เพลิดเพลินไปกับ เทศกาลชมดอกไม้ไฟมีแสงที่สวยงาม
03
ฤดูใบไม้ร่วง เดือนกันยายน-พฤศจิกายน เป็นฤดูแห่งใบไม้เปลี่ยนสี จะมีกิจกรรมนันทนาการต่างๆ เช่น กิจกรรมกีฬา งานวัฒนธรรม และยังเป็นเทศกาลที่จะได้ชมดอกเบญจมาศอีกด้วย
04
ฤดูหนาว เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ เป็นฤดูแห่งการเพลิดเพลินกับหิมะ จะมีการแข่งประกวดการปั้นหิมะในฤดูกาลนี้อีกด้วย
07