สลักเกลียว

พี่น้องนายช่างเราใครที่เคยสงสัยมานาน ว่าสัญลักษณ์ต่างๆที่ปั้มเขียนไว้บนหัวน๊อตหรือสกรู เบอร์ต่างๆมีไว้เพื่อบอกอะไร..!??

ผมมีคำตอบ…โค๊ตหรือสัญลักษณ์บนหัวน๊อตเป็นค่ามาตราฐานสำหรับบอกความแข็งแรงของเกลียวสกรูนะครับ เอาสาระความรู้มาให้พี่น้องเราเก็บไว้ศึกษาใช้งานกันครับ

สลักเกลียว moro.co.th

ความแข็งของสลักเกลียว moro.co.thค่าทอร์คขันสลักเกลียว moro.co.th