การออกแบบสายพานลำเลียงแบบยืด-หด (Telescopic Belt Conveyor) นี้มีจุดประสงค์หลักที่จะทำให้การขนถ่ายสินค้าสามารถลำเลียงได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดเวลาการทำงานของการขนสินค้า เข้า(Loading) หรือออก (Unloading) จากรถบรรทุกหรือตู้คอนเทนเนอร์ (Container) เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงาน ในยุโรปมีการใช้ระบบสายพานลำเลียงแบบยืดหด Telescopic Belt Conveyor  ชนิดนี้กันมานานแล้วเนื่องจากค่าแรงแพงและแรงงานหายากรวมถึงประสิทธิภาพที่สูงกว่าการทำงานโดยแรงงานคนหลายเท่า 

การใช้งาน Telescopic Belt Conveyor

2 Ways Movement ทำงานได้ 2 ทิศทางพื่อความสะดวกทั้งด้าน Loading และUnloading

  • แขน(Conveyor Arm)สามารถยืด(Extend)-หด(Retract)และหยุด(Stop)ได้ในทุกระยะ(Stop At Any Distance)เพื่อความสะดวกในทุกระยะการทำงาน
  • Lifting Angle 3 degree (Option) สามารถยกถึงเพดานของตู้ Container เพื่ออำนวยความสะดวกในการยกของในที่สูงไม่ต้องออกแรงยกสูงมากและไม่ปวดหลัง (
  • Operator’s Control Panel แผงควบคุมที่ปลายของ Conveyor สามารถใช้งาน (Operate) ได้ง่ายๆด้วยคนเพียงคนเดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการทำงานต่อไปนี้

Belt Start-Stop (กรณีต้องการเริ่มหรือหยุดการทำงานของสายพาน เช่นกดหยุด เมื่อคนยกของกล่องแรกออกไม่ทันขณะที่กล่องที่ 2 กำลังเคลื่อนที่ตามมา)

Emergency Switch OFF(กรณีต้องการหยุดการทำงานของเครื่องจักรทันที)

Push Bar Anti-Collision Switch(เมื่อส่วนปลายของ Conveyor ยืดไปกระทบกับสิ่งกีดขวางจะหยุดทำงานเพื่อป้องกันอันตรายของคน หรือ สิ่งของ)

Telescopic Movement Forward-Backward(ควบคุมการยืด(Extend)และหด(Retract)ที่ปลายของ Conveyor)

Telescopic Height Adjustment (ควบคุมปลาย Conveyor ขึ้น-ลง)

Lighting ON-OFF(ควบคุมแสงสว่างช่วยให้เห็นชัดเจนในขณะยกของภายในตู้ Container)