images (17)

ทำงานอย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และมีความก้าวหน้าในอาชีพ
พบเคล็ดลับเหล่านี้ได้ที่นี่

 

 

                                                                     1.การรายงาน kaiwa_communication_business

    1.1)การรายงานก่อนที่จะถาม
หัวหน้าชอบพนักงานที่มารายงานเรื่องต่างๆด้วยตัวเอง ก่อนที่จะเริ่มถามคำถาม
1.2)การรายงานผลสรุป
รายงานข้อมูลต่างๆอย่างกระชับ  ชัดเจน  ไม่คลุมเครือ
    1.3)การรายงานปัญหาในทันที
รายงานปัญหาตามข้อเท็จจริง พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาของตัวเอง

2.การเตรียมการ
businessman_dekiru1

2.1)การทบทวน
ตรวจเช็คจุดที่ยังไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์และกำหนดเวลาส่งงาน
 2.2)บันทึกสิ่งที่จะทำ
การจดบันทึกให้เป็นอย่างๆ สามารถป้องกันการลืมและข้อผิดพลาดได้
   2.3)ไม่ควรทำงานคนเดียว
หากเกิดปัญหาควรปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น การมีคนคอยช่วยเหลือจะทำให้งานออกมาดีขึ้น


3.เวลา

clock-02

3.1)ไปทำงานให้ทันเวลา
วางแผนตารางงานประจำวันแล้วบันทึกเรื่องที่จะทำในวันนี้เอาไว้
3.2)ใช้ระบบ โฮ เร็น โซ ในการทำงานแต่ละวัน
การให้ความสำคัญกับการสื่อสาร จะช่วยให้การทำงานง่ายขึ้น
ไม่ว่าจะเป็นกับ หัวหน้า ลูกน้อง เพื่อนร่วมงาน พนักงานในแผนกอื่น ๆ หรือแม้แต่กับลูกค้า
3.3)การทำงานด้วยแรงกระตุ้น
สาเหตุที่งานล่าช้า เพราะแรงกระตุ้นในการทำงานไม่เพียงพอ
ในทางกลับกันเมื่อมีแรงกระตุ้นที่น่าสนใจ งานจะเสร็จเร็ว นั่นเป็นเพราะแรงกระตุ้นในการทำงานต่างกัน