หุ่นยนต์เคลื่อนที่ , mobile robot

โครงสร้างของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้จะประกอบไปด้วยกลไกที่ใช้สำหรับขับเคลื่อนตัวหุ่นยนต์ไปยังบริเวณสถานที่ทำงานที่ต้องการ เช่น  การขับเคลื่อนด้วยล้อหมุน   การขับเคลื่อนด้วยล้อสายพาน  หรือกลไกที่มีลักษณะคล้ายกับขา    ในปัจจุบันได้มีการประยุกต์นำเอาหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้มาใช้ในกระบวนการผลิต เช่น การใช้ยานขนส่งลำเลียงแบบอัตโนมัติ (Automated Guided Vehicles, AGV)  เพื่อทำการขนส่งลำเลียงชิ้นส่วนไปยังสถานีการผลิตต่างๆ  หรือนำไปทำการจัดเก็บในคลังจัดเก็บสินค้าต่อไป

จุดเด่น     :   หุ่นยนต์สามารถเคลื่อนที่ไปยังบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานที่ต้องการได้

:   สามารถประยุกต์ไปใช้ในงานซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์จากระยะทางไกล เช่น ทำหน้าที่เป็นหุ่นยนต์กู้ภัย  หรือทำหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดได้

สำหรับการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์แบบเคลื่อนที่ได้มักใช้วิธีการดังต่อไปนี้

  • การควบคุมด้วยมนุษย์จากระยะทางไกล (Remote control)
         วิธีการนี้มนุษย์จะควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ผ่านทางสายสัญญาณ   ผ่านทางคลื่นความถี่วิทยุ  หรือสัญญาณจากดาวเทียม
  • การควบคุมการทำงานด้วยระบบนำทาง เช่น การใช้แถบนำแสง หรือราง
  • การควบคุมการทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic control)  หรือการควบคุมการทำงานด้วยตนเอง (Autonomous control)

วิธีการนี้หุ่นยนต์จะเกิดการทำงานตามเงื่อนไข หรือข้อกำหนดที่ถูกเขียนเอาไว้ในโปรแกรม

 

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ , mobile robot

Cradit: www.coe.or.th/e_engineers/knc_detail.php?id=21