หลอดฟลูออเรสเซนต์ที่คนไทยรู้จักเป็นอย่างดี คือ

1) หลอดอ้วนในอดีต ขนาด 20 วัตต์ และ 40 วัตต์ หรือทางเทคนิค คือ หลอด T12

2) ต่อมาเมื่อประมาณสิบปีที่แล้ว เรามีการเปลี่ยนมาใช้หลอดผอมขนาด 18 วัตต์และ 36 วัตต์ โดยทางเทคนิค คือ หลอด T8

3) ในขณะที่หลอดตัวใหม่ T5 นี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตให้ชื่อว่าหลอดผอมใหม่ 14 วัตต์ และ 28 วัตต์

– ที่จริงแล้วคำว่า T5 หรือ T8 หรือ T12 นั้นหมายถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดว่ามีขนาดกี่หุน เช่น T8 หมายถึง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของหลอดคือ 8 หุน หรือ 1 นิ้ว และหลอด T5 คือมีเส้นผ่าศูนย์กลางคือ 5 หุ่น หรือ 5/8 นิ้ว นั้นเอง

หลอด T5 มีทั้งแบบธรรมดา (Standard output) กับ แบบความเข้มสูง (High output) จํานวน วัตต์ของหลอด T5 ธรรมดา คือ 14, 21, 28 และ 35 วัตต์ ส่วนแบบความเข้มสูงคือ 24, 39, 54 และ 80 วัตต์ครับ

ส่วนมากที่ใช้ก็ 14 วัตต์ (1200 ลูเมน) เป็นหลอดสั้นใช้แทนหลอด T8_18วัตต์ (1300 ลูเมน)
และ 28 วัตต์ (2700 ลูเมน) เป็นหลอดยาวใช้แทนหลอด T8_36วัตต์ (2600 ลูเมน) หรือแบบT8_36วัตต์super lumen (3200ลูเมน) ครับ

credit:ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)