ณ ปัจจุบัน วัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นในสังคมไทยนั้นปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป และมีรูปแบบที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นสื่ออย่างละครและภาพยนตร์ เกม การ์ตูนญี่ปุ่น เพลง การแต่งกาย อาหาร สินค้านำเข้า  วรรณกรรม ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ เรียกได้ว่าแทบทุกด้านของชีวิต

บทบาทของสื่อและผู้ผลิตอุตสาหกรรมสินค้าวัฒนธรรมที่หันมาให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นก็เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้น ทั้งยังมีการปรับวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้เข้ากับผู้บริโภคชาวไทย โดยใช้กระแสความนิยมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาเป็นจุดขายให้กับสินค้า

อำนาจเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนำไปสู่อำนาจทางวัฒนธรรม ผลกระทบของสินค้าและาวัฒนธรรมญี่ปุ่น นอกจากจะส่งผลต่อรูปแบบการดำเนินชีวิตแล้วยังส่งผลต่อความคิด ค่านิยม จากกระแสดังกล่าวนี้ได้นำไปสู่การศึกษาวัฒนธรรมญี่ปุ่นในมุมมองที่ลึกและกว้างมากขึ้นกว่าที่เคยสนใจเฉพาะความสำเร็จทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่น

สืบเนื่องมาจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศของภาครัฐ และแรงผลักดันจากกระแสนิยมญี่ปุ่น สื่อโทรทัศน์และวัฒนธรรมโทรทัศน์ที่ทำการผลิตซ้ำทางสายตา วัฒนธรรมบริโภคเสรี การนำเสนอวัฒนธรรมอย่างมีเทคนิค ล้วนเป็นเหตุและผลที่สัมพันธ์กับการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม และดูเหมือนว่ากลุ่มวัยรุ่นคือกลุ่มที่ต้องเผชิญหน้ากับกระแสอำนาจทางวัฒนธรรมมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ

แต่ในทางกลับกัน กระแสวัฒนธรรมญี่ปุ่นนั้นกำลังถูกทำให้อ่อนแรงลงด้วยกระแสวัฒนธรรมจากเกาหลีที่กำลังโจมตีประเทศไทยอย่างหนัก นักร้อง ดาราเกาหลี เริ่มเข้ามามีอิทธิพลกับวัยรุ่นไทยมากขึ้น ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสู้กันระหว่างกระแสวัฒนธรรมก็เป็นได้ สุดท้ายผลกระทบก็ตกอยู่ที่ไทยเองที่ต้องรับเอากระแสวัฒนธรรมของทั้งสองชาติเข้ามารวมไว้

แนวโน้มของภาพของวัยรุ่นไทยที่ดูจะไหลไปตามกระแสมากขึ้นนั้น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อตัววัยรุ่นเท่านั้น แต่หากส่งผลกระทบถึงภาพรวมของประเทศไทยอีกด้วย นั่นก็คือ “การถูกกลืนวัฒนธรรม” นั่นเอง

 

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในสังคมไทย