เกจบล็อกคือเครื่องมือที่ใช้กำหนดความยาวของวัตถุด้วยพื้นผิวระหว่างปลายสุดของเกจบล็อก จัดเป็นเครื่องมือทดสอบมาตรฐานที่ใช้กันอย่างกว้างขวาง เกจขนิดนี้มีความแม่นยำสูง และเป็นตัววัดมาตรฐานของเครื่องมือวัดประเภทอื่น ๆ ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ส่วนวัสดุมีหลากหลายตั้งแต่เหล็กกล้า เซรามิก และมีขนาดตั้งแต่ 0.5mm ถึง 1,000mm ส่วนค่าความแม่นยำแบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับ K 0 1 และ 2

ระดับ การใช้งาน
K สำหรับการวัดค่าที่ต้องการความแม่นยำสูง เพื่อยืนยันมาสเตอร์ของเกจบล็อก หรือใช้สำหรับงานวิจัยทางการศึกษาที่ ต้องการความแม่นยำ
0 สำหรับการวัดค่าที่ต้องการความแม่นยำ เพื่อตรวจสอบเกจบล็อกที่ใช้ปฏิบัติงานและใช้ตรวจสอบ หรือใช้ตรวจสอบความแม่นยำของเครื่องมือวัดต่าง ๆ
1 สำหรับการวัดค่ามาตรฐาน เพื่อตรวจสอบความแม่นยำของเกจ หรือใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร
2 สำหรับการวัดค่าในระดับปฏิบัติงาน เพื่อปรับค่าความแม่นยำของเครื่องมือวัดต่าง ๆ หรือใช้ในการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องตัด
เหล็กกล้า

เหล็กกล้า

เซรามิก

เซรามิก

การเตรียมเครื่องมือก่อนการใช้งาน

ทำความสะอาดจาระบีและฝุ่นที่ติดอยู่บนหน้าผิววัดออกให้หมด แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยขีดข่วนใด ๆ บนพื้นผิว

ใช้ผ้าชามัวร์ หรือ กระดาษอื่นที่ดีกว่ามาใช้สำหรับเช็ดถู ห้ามใช้เศษผ้า หรือ แขนเสื้อ

*ให้ระมัดระวังอย่างมากที่สุดไม่ให้เกิดอันตรายใดๆต่อพื้นผิวของวัตถุที่จะทำการวัด

การประกอบเกจบล็อค (การเชื่อมต่อ)

เริ่มต้นด้วยการนำมาไขว้ติดกันแล้วกดให้สนิท

1. เริ่มต้นด้วยการนำมาไขว้ติดกัน
แล้วกดให้สนิท

หมุนบล็อกสองตัวที่ประกบกันช้า ๆ ให้หันไปทิศ ทางเดียวกัน

2. หมุนบล็อกสองตัวที่ประกบกันช้า ๆ
ให้หันไปทิศ ทางเดียวกัน

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันอย่างแน่นสนิทแล้ว

3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบล็อกเชื่อมต่อ
เข้าด้วยกันอย่างแน่นสนิทแล้ว

เกจบล็อกสามารถเชื่อมต่อและประกบกันได้อย่างแน่นสนิทตามความยาวที่ต้องการ หากต้องการเกจบล็อกที่ขนาดใหญ่กว่า ให้นำเกจบล็อกสองชิ้นมาวางไขว้กันแล้วหมุนให้หน้าผิววัดเชื่อมต่อกัน หากต้องการเชื่อมระหว่างเกจบล็อกขนาดใหญ่และเล็กเข้าหากัน ให้หันหน้าผิววัดขึ้นแล้วเลื่อนเดินหน้าถอยหลังช้า ๆ ให้เชื่อมต่อกันอย่างแน่นสนิท หากต้องการเชื่อมต่อกับเกจบล็อกที่มีขนาดเล็กกว่าก็ให้ใช้วิธีนี้เช่นเดียวกัน

จุดประสงค์หลักของการเชื่อมต่อเข้าหากัน

เพื่อหลีกเลี่ยงความคลาดเคลื่อนสะมของเกจบล็อก ให้เชื่อมต่อเกจบล็อกเป็นจำนวนน้อยที่สุดเท่านั้นจากนั้นจึงทำการจดบันทึกอุณหภูมิเฉลี่ยหลังจากเชื่อมต่อ

การจัดเก็บและข้อควรระวัง

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านทั้งสองของเกจบล็อกสะอาดปราศจากเศษครีบใดๆ (แนะนำให้ใช้ออพติคอล แฟลตในการตรวจสอบ)
  • ทาน้ำมันกันสนิมลงบนพื้นผิวสำหรับก่อนจัดเก็บ และเก็บรักษาไว้ในพื้นที่ที่ความชื้นและอุณหภูมิมีความผันผวนต่ำ