1) ส่วนประกอบหลักของเครนรางเลื่อนไฟฟ้า Main Components of an EOHT
◦Main Girder or Crane Bridge-สะพานเครน
◦End Truck or End Carriage-ชุดบีมหัวท้ายสะพานเครน
◦Bridge Travelling Machinery-ชุดขับเคลื่อนสะพานเครนให้เคลื่อนที่ตามแนวราง (ตามแนวยาวเดินหน้า/ถอยหลัง)
◦Crane Electrics Cubicle, Control Box-ตู้ควบคุมไฟฟ้า
◦Hoist with Motorized Trolley-ชุดกว้านยกและชุดขับเคลื่อนกว้านให้เคลื่อนที่ตามแนวขวาง (ตามแนวขวางซ้าย/ขวา) :
◦Wire Rope-สลิงเหล็กเคลือบ, สลิงโซ่
◦Lifting Hook-ชุดตะขอยก
◦Crane Controller-ชุดควบคุมมีสามแบบคือแบบห้องควบคุม (Cabin Control), แบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control) และการควบคุมแบบใช้เคลื่อนวิทยุ (Radio Control)

060603

060604

060602
2) เครนคืออะไร
เครนภาษากฏหมายเรียกว่าปั้นจั่น หมายถึงเครื่องจักรกลที่ใช้ยกสิ่งของขึ้นลงตามแนวดิ่งและเคลื่อนย้ายสิ่งของเหล่านั้นในลักษณะแขวนลอยไปตามแนวราบ
เครนมีสามประเภท คือ (1) เครนเหนือศีรษะและเครนขาสูง-Overhead & Gentry Crane, (2) เครนหอสูง-Tower Crane (3) รถเครน เรือเครน-Mobile Crane

3) ระบบควบคุม-Overhead Crane Controller แบ่งออกเป็นสามชนิด
3.1 อุปกรณ์ควบคุมแบบห้องควบคุม (Cabin Control) :
◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันสูง
◦พนักงานควบคุมไม่ต้องพบภาวะแวดล้อมการทำงานโดยตรง
◦พนักงานเหนื่อยล้าน้อยลง
◦มองภาพรวมสภาพการยกได้ดี
◦ลดอันตรายจากการปฏิบัติงาน

3.2 อุปกรณ์ควบคุมแบบสวิทซ์ควบคุม (Pendant Control)
◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก
◦เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตซึ่งจัดแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วนและค่อนข้างเป็นระเบียบ
◦สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก
◦ซ่อมบำรุงง่ายค่าใช้จ่ายต่ำ
◦ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมเช่นแบตเตอรี แท่นชาร์จ ฯลฯ

3.3 อุปกรณ์ควบคุมแบบคลื่นสัญญาณวิทยุ (Radio Control)
◦เหมาะกับเครนที่มีชั่วโมงการทำงานต่อวันไม่สูงนัก
◦เหมาะกับโรงซ่อมบำรุง หรือสายผลิตที่จัดวางของเป็นระบบ
◦สามารถควบคุมเครนขนย้ายวัสดุและทำงานอื่นควบคู่โดยสะดวก
◦ขณะควบคุมฯ สามารถหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่ปลอดภัยได้สะดวก

credit : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1767714703451850&id=1651056628450992