คุณลักษณะเครื่องเลื่อยใบตัด (Abrasive Saw)
เครื่องเลื่อยใบตัด ใบตัดเป็นแผ่นเจียระไนกลมและบางที่เรียกว่าแผ่นไฟเบอร์ เหมาะสําหรับการตัดชิ้นงานที่บาง ความเร็วรอบ 75 – 81 ม./วินาที
แผ่นไฟเบอร์ตัด_moro.co.th
คุณสมบัติแผ่นไฟเบอร์ตัด
1. มีความคมแข็งมากกว่าชิ้นงาน
2. มีความแข็งแรงเพียงพอต่อแรงกด
3. มีความคงทนต่อความร้อน
4. มีความเหนียว ไม่แตกกระจาย

ใบเลื่อยสำหรับตัด_moro.co.th