การตัดวัตถุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่นั้น ต้องการความแม่นยำและมีมาตรฐานสูงเพื่อเพิ่มความแม่นยำและทำให้ชิ้นงานสามารถนำไปประกอบหรือใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลถึงผลผลิตขั้นสุดท้ายที่ดี มีคุณภาพสูง เป็นที่น่าเชื่อถือของตลาด และการตัดวัสดุที่กล่าวถึงนี้ก็คือ การตัดด้วยแสงเลเซอร์

เทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์
เครื่องตัดเลเซอร์เป็นเครื่องตัดที่ใช้ลำแสงเลเซอร์ในการตัดวัตถุ เทคโนโลยีนี้นิยมใช้กันมากในอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องตัดเลเซอร์สามารถใช้ตัดวัตถุได้หลากหลายประเภท หลากหลายรูปทรงได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว เทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์ เป็นการใช้แสงเลเซอร์ตัดวัตถุให้ต่างๆ ให้มีรูปร่างตามที่ต้องการ เช่น การตัดพลาสติก โลหะ หรือกระดาษ เป็นการตัดตามแบบ digital ให้ออกมาเป็นชิ้นงาน โดยใช้แสดงเลเซอร์ที่มีพลังงานสูงทำให้ชิ้นงานที่ได้ออกมามีความเรียบร้อย สวยงาม มักถูกใช้ในหลาย ๆ อุตสาหกรรม เนื่องจากการตัดด้วยแสงเลเซอร์มีความถูกต้องและแม่นยำสูง มีคุณภาพ และมีความยืดหยุ่น และเทคนิคนี้ได้เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือและทดแทนการตัดแบบเดิม เช่น การตัดด้วยออกซิเจนหรือพลาสม่า เนื่องจากสามารถทำการตัดโดยวัตถุที่ถูกตัดนั้นเกิดความเสียหายน้อยที่สุดและไม่เปลี่ยนรูปทรง เทคนิคนี้เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีการผลิตแบบดิจิทัลที่สามารถใช้ได้ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็ก

ข้อดีของการตัดด้วยแสงเลเซอร์
เทคโนโลยีนี้เป็นวิทยาการการขั้นสูงที่ทำให้เกิดชิ้นงานเสมือนจริงได้อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเหลี่ยม มุม และรูปร่าง ข้อดีบางประการของเทคโนโลยีนี้ ได้แก่
– ขอบของวัตถุที่นำไปตัดมีความเรียบ คม
– ตัดได้เรียบ บาง ความละเอียดในการตัดสูง
– สามารถทำการตัดเป็นช่องหรือรูที่มีความซับซ้อน
– ควบคุมแสงด้วยเลเซอร์ด้วยแกนควบคุม 5-6 แกน ทำให้เกิดความแม่นยำสูง
– วัตถุที่ถูกตัดเกิดการบิดรูปน้อยมาก
– ความผิดพลาดต่ำ
– ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นในการตัด
– ใช้ความร้อนต่ำในการตัด
– ชิ้นงานไม่เกิดการสะสมพลังงาน
นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น การตัดด้วยเลเซอร์ทำได้ง่ายกว่าการตัดแบบเก่า เพราะมีการปนเปื้อนของชิ้นงานน้อยและใช้เวลาในการตัดรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีความแม่นยำในการตัดวัสดุดีกว่าแบบเก่า เนื่องจากไม่มีเคลื่อนของชิ้นงานที่ถูกตัด อย่างไรก็ตาม การตัดด้วยแสงเลเซอร์ ยังมีข้อพิจารณาก็คือคือการใช้พลังงานสูง อาจส่งผลให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีนี้เป็นทางเลือกที่ไม่แพงสำหรับการใช้งานบางประเภทที่ต้องใช้ความแม่นยำสูง

เทคโนโลยีการตัดด้วยแสงเลเซอร์ การตัดวัตถุในอุตสาหกรรมสมัยใหม่