“ทริป” คือลักษณะการตัดวงจรของเซอร์กิตเบรคเกอร์ เนื่องจากวงจรนั้นๆ มีกระแสไหลเกินกว่าพิกัดของเบรคเกอร์ อย่างในรูปพิกัดกระแสของเซอร์กิตเบรคเกอร์ตัวนี้คือ 15A หากมีกระแสไหลเกินหรือมีกระแสลัดวงจรไหลผ่าเซอร์กิตเบรคเกอร์ตัวนี้สูงกว่าพิกัดกระแสใช้งานปกติที่ 15A มันก็จะทริป โดยกระเดื่องโยกจะถอยลงมาจากตำแหน่ง ON (ด้านบน) แต่ยังลงไม่ถึงตำแหน่ง OFF (ด้านล่่าง) จะอยู่แค่ตำแหน่งตรงกลาง (บ้างผู้ผลิตตามรูปจะมีแถบสีแดงโชว์ให้เห็นบอกว่าเบรคเกอร์ตัวนี้อยู่ในสถานะทริปอีกด้วย) นั้นคือ บอกสถานะว่าเซอร์กิตเบรคเกอร์ตัวนั้น “ทริป-Trip” หากเราต้องการสับวงจรให้จ่ายไฟได้อีกครั้ง ให้ถอยกระเดื่องกลับลงมาที่ตำแหน่ง OFF แล้วจึงสับ ON ไปด้านบนได้เลย
แต่ก่อนที่จะ ON จะต้องตรวจหาสาเหตุของกระแสไฟที่เกินก่อนหรือหาจุดที่เกิดการลัดวงจรแก้ไขให้เรียบร้อยเสียก่อน ถึงจะสับวงจรใช้งานได้อีก หากยังไม่มีการแก้ไข แม้จะสับ ON ขึ้นไป เซอร์กิตเบรคเกอร์ตัวนี้ก็จะสับลงมาที่ตำแหน่งทริปอีกครั้งอยู่ดี

Credit : ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)