บริษัท Sintea Plustek S.r.l.’s จากเมือง Milan อิตาลีได้พัฒนาเรซิน polyetheretherketone (PEEK) ซึ่งมีมอดูลัสยืดหยุ่น (modulus of elasticity) ใกล้เคียงกับกระดูกมนุษย์เพื่อนำมาใช้เป็นวัสดุยึดกระดูกสันหลังส่วนคอ (cervical fusion cage implant)

วัสดุยึดกระดูกสันหลังส่วนคอ DOMINO ที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่นี้ทำจากเรซิน Zeniva PEEK ของบริษัท Solvay Specialty Polymers และได้รับการประทับตรา CE ซึ่งเป็นมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปทำให้วัสดุนี้สามารถจำหน่ายในตลาดยุโรป

นอกจากจุดเด่นในเรื่องสมบัติเชิงกลแล้ว เรซิน PEEK ยังมีสมบัติโปร่งรังสี (radiolucent) โดยรังสีเอ็กซ์สามารถผ่านวัสดุนี้ได้ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM F2026-12 สำหรับการประยุกต์ใช้ในการผ่าตัดฝังใน (surgical implant) วัสดุฝังใน DOMINO ที่ทำจากเรซิน PEEK ยังสามารถใช้เป็นวัสดุรองแทนหมอนรองกระดูกสันหลัง หรือ Cage เพื่อเชื่อมข้อ (cervical interbody fusion) ในการผ่าตัดยึดกระดูกด้านหน้า (anterior fixation) โดยทำการขึ้นรูปเรซิน Zeniva PEEK ให้เป็นแท่งที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มิลลิเมตร ซึ่งจะถูกนำไปเชื่อมต่อกับแผ่นยึดกระดูกด้านหน้าที่ทำจากอัลลอยด์ไทเทเนียม

วัสดุฝังใน DOMINO มี 3 ขนาดเพื่อเลือกใช้ให้เหมาะกับขนาดร่างกายของผู้ป่วย และ Cage ยังถูกขึ้นรูปให้มีความโค้งเว้าเพื่อให้สามารถแนบสนิทกับช่องว่างของหมอนรองกระดูก (intervertebral space) จุดเด่นของวัสดุฝังในที่ทำจากเรซิน Zeniva PEEK เมื่อเทียบกับโลหะไทเทเนียม คือเข้ากับร่างกายมนุษย์ได้ดีและทนต่อสารเคมี จากการทดสอบความเข้ากันได้กับร่างกายมนุษย์ พบว่าเรซิน Zeniva PEEK ไม่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ การแพ้ หรือการระคายเคืองใดๆ

หมายเหตุ
1. CE Marking ย่อมาจากคำในภาษาฝรั่งเศสว่า “Conformité Européene” (หรือ European Conformity) เป็นเครื่องหมายแสดงว่าสินค้านั้นมีการออกแบบและการผลิตที่ได้มาตรฐานความ ปลอดภัยตามข้อกำหนดในระเบียบข้อบังคับด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม EU

2. Cage เป็นอุปกรณ์เพื่อรองรับแรงกดของน้ำหนักตัวในระหว่างที่กระดุกสันหลังยังไม่เชื่อมต่อกันสนิท มีรูปร่างคล้าย”กรงนก” หรือ “คอก”

Credit : http://plastic.oie.go.th/