โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564 (Direct Subsidy 80/20 : 70/30)

  • สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชน
  • สนับสนุน 30% สำหรับโรงงานหรืออาคารนอกข่ายควบคุม  และโรงงานหรืออาคารควบคุมเอกชนที่ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านพลังงาน (Smart IoT Products)
  • สนับสนุนเงินลงทุนสูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย
  • เปิดรับสมัครวันนี้ – 21 ม.ค.65

โครงการสนับสนุนการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 2564 จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)

มีรายละเอียดโครงการดังต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ

1. โรงงานอุตสาหกรรมเอกชน อาคารภาคเอกชน

2. กรณีที่ผู้สมัครเป็นโรงงานควบคุมเอกชน หรือ อาคารควบคุมเอกชน ตามพรบ.การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ต้องมีการจัดส่งรายงานการจัดการพลังงานในรอบปี 2563 ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์การสนับสนุน

1. การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงาน การซื้อเครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ใหม่ทดแทนของเดิมที่มีประสิทธิภาพต่ำ ในมาตรการที่มีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี

2. สามารถขอรับการสนับสนุนได้หลายมาตรการ ในวงเงินสนับสนุนไม่เกิน 3 ล้านบาท ต่อนิติบุคคลหรือต่อบุคคล และต้องไม่น้อยกว่า 30,000 บาทต่อราย

3. สนับสนุน 20% สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด

4. สนับสนุน 30% สำหรับโรงงาน อาคาร ที่อยู่นอกข่ายควบคุม แต่ไม่เกินราคากลางที่กำหนด

5. สนับสนุน 30% สำหรับการเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ ที่เป็นเทคโนโลยีประหยัดพลังงาน ประเภท AI หรือ Machine Learning (Smart IoT Products)

6. พพ. ไม่สนับสนุนมาตรการเปลี่ยนแอร์แบบ Split Type และ การเปลี่ยนหลอดไฟ LED เพื่อการส่องสว่าง ในปีนี้

ดาวโหลดเอกสารฉบับเต็ม

ที่มา https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=44995

ถ้าท่านสนใจปรับเปลี่ยน ปรับปรุง เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงานสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-115-8838 หรือ info@moro.co.th

โมโระ,moro, moro thai,moro thailand,รับผลิตเครื่องจักร,รับผลิตชิ้นงาน,ระบบอัตโนมัติ, ซ่อมบำรุงเครื่องจักร, หุ่นยนต์อัตโนมัติ, moro.co.th,รับทำjig,สร้างjig,ออกแบบjig,รับpmประจำเดือน, รับpmประจำเดือน,รับpmประจำปี,รับmaintenance,morothai,โมโระ,ออกแบบเครื่องจักรกล, สร้างเครื่องจักรกล, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล,บำรุงรักษาเครื่องจักร,บำรุงเครื่องจักร,PMเครื่องจักร,ซ่อมเครื่องจักร, ติดตั้งเครื่องจักกล, ผลิตเครื่องจักรโรงงาน, เครื่องจักรที่ใช้ในการตรวจสอบ, ซ่อมแซมเครื่องจักร, เครื่องจักรโรงงาน, Checking Fixture, Jig and Fixture, Design Services, Checking Fixture, Automation System, Machining Part,อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนเครื่องบิน,Jig for airplane parts,อุปกรณ์จับยึดสำหรับชิ้นส่วนอากาศยาน,Jig for aircraft parts,แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล,แมนูแฟคเจอร์,โมโร่,โมโระ,อุปกรณ์จับยึด,conveyor,สายพานลำเลียง,ตู้คอนโทรล,control box,overhaulเครื่องจักร,overhaul cnc,ออกแบบอุปกรณ์จับยึด,จำหน่ายเครื่องฆ่าเชื้อ,เครื่องฆ่าเชื้อ,เครื่องฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ,STEAM STERILIZERS,Udono STEAM STERILIZERS,Autoclave,Autoclave udono,เครื่องช่วยยก,Balancer,Hoist,รอกไฟฟ้า,กว้านไฟฟ้า,Balaman,Toyo koken Balancer,toyokoken Balaman,Udono, Ogino, Blusher, เครื่องลบคม, เครื่องลบคบอัตโนมัติ,Bending Machine,เครื่องพับ,เครื่องพับมือสอง,Used Bending Machine,ซ่อมบำรุง,ปรับปรุงเครื่องจักร,เครื่องจักร,ช่างซ่อมบำรุง,maintenance,predictive maintenance,maintenance machine,รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล,รับผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร,ผลิตชิ้นส่วนเครื่องกล,ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร,เครื่องอัตโนมัติ,ผลิตเครื่องจักร,เครื่องจักรอุตสาหกรรม,บริษัทผลิตเครื่องจักร,เครื่องจักรอาหาร,ขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม,เครื่องจักรกลเกษตร,ผลิตเครื่องจักรกลเกษตร,จิ๊กฟิกเจอร์,ออกแบบจิ๊กฟิกเจอร์,ผลิตจิ๊กฟิกเจอร์,ระบบควบคุมอัตโนมัติ,ออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ,ผลิตระบบควบคุมอัตโนมัติ,ติดตั้งระบบควบคุมอัตโนมัติ,เครื่องเรียงชิ้นงาน,ผลิตเครื่องจักรกล,รับออกแบบ jig fixture,ผลิต jig fixture,รับ ผลิต jig fixture,ทำ jig,ผลิต jig, ออกแบบ jig,,ออกแบบเครื่องกล,ผลิตเครื่องกล,ระบบ automation,ผลิตอุปกรณ์ลำเลียง,ออกแบบอุปกรณ์ลำเลียง,ติดตั้งอุปกรณ์ลำเลียง,เครื่องมือกล,ผลิตเครื่องมือกล,ออกแบบเครื่องมือกล,อุปกรณ์เครื่องจักร,เครื่องจักร อุตสาหกรรม อาหาร,ออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักร,ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร ,ระบบ automation คือ,งาน ซ่อม เครื่องจักร,เครื่องผ่อนแรง,ระบบ vacuum,load balance,เครื่องพับ,เครื่องตัด,เครื่องBender,เครื่องBender Amada,เครื่องShearing,เครื่องShearing Amada,เครื่องจักร Amada,เครื่องจักรมือสอง,เครื่อง Refurbished,Second Hand Machine,quick service,Urgent Service,Quick Repair,Urgent Repair,Quick Maintenance,Urgent Maintenance, Leak Test , Leak test  System, เครื่องเช็คการรั่วซึม, เครื่องเช็คลีค,ที่จอดรถ,ระบบจอดรถ,ที่จอดรถอัจฉริยะ,ที่จอดรถแบบญี่ปุ่น,ที่จอดรถอัตโนมัติ,ระบบจอดรถอัตโนมัติ,ตู้คิดเงินที่จอดรถ,ลานจอดรถอัตโนมัติ,ลานจอดรถ,Safety Simulator,เครื่องทดสอบความปลอดภัย,เครื่องทดสอบ,ความปลอดภัย