เวลานี้โลกได้เปลี่ยนผ่านจากยุค “Industry 3.0” เป็นยุคแห่งอิเลคทรอนิกส์, ไอที, เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการผลิตอัตโนมัติ เข้าสู่ยุค “Industry 4.0” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” ในภาคการผลิตจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), Internet of Things (IoT), หุ่นยนต์, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี, ระบบการพิมพ์ 3 มิติ, การเก็บกักพลังงาน

เวลานี้โลกได้เปลี่ยนผ่านจากยุค “Industry 3.0” เป็นยุคแห่งอิเลคทรอนิกส์, ไอที, เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการผลิตอัตโนมัติ เข้าสู่ยุค “Industry 4.0” หรือ “การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” ในภาคการผลิตจะใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), Internet of Things (IoT), หุ่นยนต์, นาโนเทคโนโลยี, ไบโอเทคโนโลยี, ระบบการพิมพ์ 3 มิติ, การเก็บกักพลังงาน

ปัจจุบันภาคการผลิตทั่วโลก ในหลายอุตสาหกรรมต่างปรับตัว หันไปใช้เครื่องจักร และหุ่นยนต์ทำงานในบางฟังก์ชั่น แทนแรงงาน “คน” มากขึ้น เพราะได้ Productivity มากกว่า และผลในระยะยาว คุ้มค่าต่อการลงทุน ในขณะที่ค่าแรงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง อีกทั้งบางประเทศยังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนแรงงาน

บริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย ขณะนี้หันมาใช้หุ่นยนต์ และเครื่องจักรทำงานมากขึ้น อย่างล่าสุด “กลุ่มไทยเบฟเวอเรจ” ในเครือทีซีซี ผู้ผลิตเครื่องดื่ม Alcohol และ Non-alcohol รายใหญ่ของไทย ได้จัดตั้งบริษัท “เบฟเทค” เพื่อศึกษาและพัฒนาเครื่องจักร – หุ่นยนต์ สำหรับนำมาใช้กับโรงงานในเครือไทยเบฟ

“โลกในอนาคต จะเป็น Fully Automation และใช้ Robotics เพื่อลดการใช้แรงงาน ขณะที่ “คน” จะพัฒนาไปสู่การบริหารจัดการ พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ ไม่ได้ใช้ด้านแรงงานหยิบของ ยกของ ส่งของ เพราะงานแรงงาน เป็นสิ่งที่เครื่องจักรทำได้” คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กลุ่มบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยเทรนด์ธุรกิจในอนาคต

https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/thaibev-4-0-using-robot-and-automation-to-upgrade-factories/

https://www.brandbuffet.in.th/2017/05/thaibev-4-0-using-robot-and-automation-to-upgrade-factories/