pic-article-satisfied

  • การคำนึงถึงลูกค้า หรือผู้บริโภค

สิ่งที่จำเป็นอย่างมากเลยสำหรับผู้ประกอบการณ์ คือการเข้าใจในความต้องการของลูกค้า ว่าต้องการอะไร รูปแบบไหน ราคาที่เหมาะสมประมาณเท่าไหร่นั่นเองค่ะ พร้อมทั้งต้องเป็นคนที่เอาใจใส่ต่อความต้องการขอลูกค้า ต้องทำให้ลุกค้าเกิดความพึงพอใจในสินค้าของตนให้ได้ ไม่เพียงเท่านี้เพราะหากต้องการที่จะนำพากิจการเข้าสู่ความสำเร็จในชีวิตนั้นจะต้องไม่หยุดกับที่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  แต่ถ้าเกิดปัญหาระหว่างการดำเนินงานนั้น ให้ยึดหลักคิดดี คิดบวกเอาไว้ จงเชื่อเสมอเลยว่าทุกอย่างมีทางออกเสมอ แค่มีสติและค่อยๆหาทางแก้ไขไปทีละอย่างเอาในจุดที่สำคัญๆก่อน ปรัชญาการคิดเช่นนั้นนอกจากจะพาตัวเองประสบความสำเสร็จ รับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้แล้วนั้น จะช่วยให้สุขภาพจิตของเราดี ไม่เครียดจนเกินไปอีกด้วย

  • การคำนึงถึงพนักงาน หรือลูกจ้าง

เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างมาก นั่นคือบุคคลากร ที่คอยสร้างงาน หรือทำงานให้เรานั่นเอง สำหรับการทำงานที่ดีและการซื่อสัตย์ของเหล่าพนักงาน จะต้องมาจากการเอาใจใส่ ดุแล และไม่ทอดทิ้งจากนายจ้างด้วย

เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนั้นจะต้องไม่ดุด่า แต่จะเป็นการสอน บอกกล่าว เหมือนคนในครอบครัว เพื่อครั้งหน้าจะได้ไม่ผิดพลาดและสามารถแก้ไขได้อย่างถูกต้อง ทราบหรือไม่ว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเรานั้นจะช่วยให้พนักงานทำงานได้อย่างเต็มที่  เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจมีค่าตอบแทนเมื่อพนักงานทำงานได้ดี เพียงเท่านี้ก็สามารถซื้อใจพนักงานได้แล้ว ไม่จำเป็นที่จะต้องไปอาละวาด บังคับ หรือทำให้พวกเขาเกิดความกลัว ร้อยทั้งร้อยเมื่อพนักงานมีความสุข ไม่กดดัน ผลงานก็จะออกมาเต็มที่

  • คำนึงถึงสังคม

อย่าเห็นแก่ตัว ในการประกอบธุรกิจนั้นจะต้องตระหนักและให้ความสำคัญกับสังคมที่เราอยู่ด้วย อย่าคิดแต่เอาผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว เพราะการเป็นผู้ให้ การแบ่งปันสิ่งดีๆแก่สังคม เป็นการเพิ่มคุณค่าให้แก่กิจการงานของเราอีกด้วย เมื่อเราไปพบปะผู้คน ต้องเข้าใจก่อนเลยว่าแต่ละคนนั้นมีหลากความคิด และไม่มีทางที่จะเหมือนกันอย่างแน่นอน ดังนั้นหน้าที่ของเราคือการรับฟังความคิดของคนอื่นและหากเห็นว่าดี ก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ใช้ได้เช่นกัน

  • การคำนึงถึงหุ้นส่วน

ไม่เพียงแต่ลูกค้า พนักงานและสังคมซึ่งเป็นรากบานของธุรกิจเท่านั้น  เชื่อได้เลยว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนได้มองข้ามไปอย่างแน่นอน นั่นคือเรื่องเงิน รายได้ ตลอดจนผลกำไรให้เป็นที่พึงพอใจของหุ้นส่วน

 

Credit

https://moneyhub.in.th