คิดถึงเครื่องจักร คิดถึง MORO

 

ข้อมูลบริษัท

Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co.,Ltd.
บริษัท แมนูแฟคเจอร์ โอเวอร์ฮอล ราพิด แอนด์ ออพติมอล จำกัด

เราไดกอตั้งบริษัทที่ประเทศญี่ปุน ในนาม「Moro Manufacturing Co., Ltd」เป็นเวลากว่า 30 ปี
โดยไดนำเสนออุปกรณจับยึดหลากหลายชนิดใหกับบริษัท Fanuc และบริษัทผลิตชิ้นสวนยานยนต
ในประเทศญี่ปุน ในอุปกรณจับยึดทั้งหมด สิ่งที่เราถนัดมากที่สุดคือ อุปกรณจับยึดสำหรับงานตัด
อีกทั้งยังมีบริษัทที่เปิดในเวียดนาม ซึ่งเปิดมาแล้วกว่า 5 ปี ดังนั้นลูกค้าจึงเชื่อมั่นได้เลยว่า
บริษัทเราจะนำประสบการณ์มี่สั่งสมมา เพื่อใช้กับลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ

(สำนักงานใหญ่)

Biztown 5/20 Soi Srinakarin 46/1 (Pramote),Nong Bon, Prawet, Bangkok 10250

เลขที่ 5/20 หมู่บ้านกลางกรุง บิสทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์)
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

“บริษัทของเราจะเดินหน้า และเติบโตไปพร้อมกับลูกค้า”

What we do

The design and production of JIG & FIXTURE

อุปกรณ์จับยึดสำหรับงานตัด จากการสำรวจ อุปกรณ์การจับยึดของบริษัทเรานั้น จะมีจุดจับชิ้นงานน้อยกว่าผู้ผลิตรายอื่นถึง 20-40%

Machine and Jig Fixture Maintenance

ซ่อมแซมและตรวจสอบเครื่องจักรในเบื้องต้น ถึงบริษัทผู้ผลิต และจัดจำหน่าย, ร้านค้า และตัวแทนจำหน่าย

Parts and Equipment Manufacture

ผลิตเครื่องจักรต้นแบบรูปแบบใหม่ๆ เพื่อการผลิตและเครื่องมือตรวจสอบในอุตสาหกรรมต่างๆ

Modification and Improvement Process

ปรับปรุงกระบวนการผลิต, ลดพนักงาน, ลดต้นทุน, เพิ่มความเร็วในการผลิต, เขียนโปรแกรม หรือการติดตั้งเครื่องจักร

Our skills

 

  • การออกแบบ และการผลิตอุปกรณ์จับยึด
  • ออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ
  • บริการสนับสนุนการผลิต
  • ออกแบบ และผลิตเครื่องจักรต้นแบบ
  • การซ่อมเครื่องจักร
  • การขายอุปกรณ์ต้นแบบ

Our skills

การออกแบบ และการผลิตอุปกรณ์จับยึด 90%
ออกแบบระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ 75%
บริการสนับสนุนการผลิต 80%
ออกแบบ และผลิตเครื่องจักรต้น 75%
การซ่อมเครื่องจักร 75%
การขายอุปกรณ์ต้นแบบ 70%