บริการจำหน่าย ติดตั้ง ดูแลซ่อมบำรุง  หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร Delivery Robot , Serving Robot , Robot Waiters

หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร เดลิเวอรี่ Delivery Robot , Serving Robot , Robot Waiters ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ไทย หรือทั่วทั้งโลก เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจร้านอาหาร รวมถึงการใช้งานที่หลากหลาย ประกอบกับ หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหาร หุ่นยนต์ส่งอาหาร Delivery Robot , Serving Robot  , Robot Waiters ถูกพัฒนา และปรับปรุงให้มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้หลาย ๆ ธุรกิจ รวมถึงธุรกิจร้านอาหารจำเป็นต้องมีการปรับตัว เนื่องจากหลาย ๆ ไม่ว่าจะเป็น การแข่งขันในเรื่องของการบริการความรวเร็ว และอื่น ๆ รวมถึงยุคชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal

ในอัลกอริธึมพื้นฐาน เทคโนโลยี AI แบบฟูลเชนที่พัฒนาขึ้นเองนั้นครอบคลุมอัลกอริธึมการตัดเสียงรบกวนจากระยะไกล อัลกอริธึมการรู้จำคำพูดอัจฉริยะ อัลกอริธึมการจดจำใบหน้าอัจฉริยะ อัลกอริธึมการนำทางในร่มสำหรับการรวมภาพและเลเซอร์ และอัลกอริธึมข้อมูลขนาดใหญ่บนคลาวด์ ในระดับซอฟต์แวร์ซึ่งใช้โอเพ่นซอร์ส Android มีเทคโนโลยีการนำทางที่พัฒนาขึ้นเองอย่างสมบูรณ์และระบบเปิดสำหรับระบบปฏิบัติการเสียงและ Robot OS ในระดับฮาร์ดแวร์ มีระบบ R&D ฮาร์ดแวร์ที่ได้มาตรฐานซึ่งพัฒนาขึ้นเองโดยสมบูรณ์สำหรับหุ่นยนต์บริการ และมีความสามารถเต็มรูปแบบสำหรับการออกแบบเครื่องจักร โครงสร้าง การรวมห่วงโซ่อุปทานและการผลิต ที่ระดับบริการ มีความสามารถในการบริการสมองบนคลาวด์ที่พัฒนาขึ้นเองโดยสมบูรณ์ รวมถึงความสามารถในการใช้โซลูชันสถานการณ์จำลองต่างๆ กับพันธมิตรในอุตสาหกรรม การควบคุมระยะไกลและการกำหนดค่าในระบบคลาวด์

หุ่นยนต์บริการในร้านอาหารที่พัฒนาขึ้นโดยอิสระโดยทีม สามารถรับรู้ถึงฟังก์ชันการจัดส่งอาหาร โหมดล่องเรือ โหมดห้องโถง การเล่นเพลง การชักชวนอย่างกระตือรือร้น การเดินอัตโนมัติ การนำทางที่แม่นยำ การหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางอัจฉริยะ การโต้ตอบด้วยเสียง และเครื่องจักรหลายเครื่อง การทำงานร่วมกัน พร้อมกับระบบ Robot OS ที่พัฒนาขึ้นเอง สถานการณ์ที่ปรับแต่งเองได้ตามความต้องการ และเข้าถึงระบบของลูกค้าได้สะดวกและรวดเร็ว เหมาะสำหรับการลงจอดในร้านอาหาร สถานประกอบการ โรงพยาบาล โรงแรม และสถานการณ์อื่นๆ สามารถลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการปฏิรูปอย่างชาญฉลาด สินค้าที่ต้องมี.

ตัวอย่างรุ่นสินค้า

เราควบคุมดูแล ตั้งแต่การสำรวจพื้นที่ติดตั้งวิเคราะห์แก้ไขปัญหาหน้างานตามความต้องการของลูกค้าจนพอใจ ทดสอบระบบ การ Training รวมถึงการบริการหลังการขาย การรับประกันสินค้า การต่อประกัน การ Service บริการชิ้นส่วนอะไหล่ 

สนใจติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทันที ที่ 02-115-8838 หรือ info@moro.co.th