การบำรุงรักษาสายส่งโดยไม่ดับไฟ ทางการไฟฟ้าเรียกว่า Bare hand Technique
ผู้ที่เดินบนนั้นจะต้องสวมใส่ชุดตัวนำไฟฟ้า (conductive suit) ที่ทอจากเส้นใยสเตนเลส
ทำหน้าที่หมือนกรงฟาราเดย์ ทำให้ผู้ปฏิบัติงานปลอดภัยจากกระแสไฟฟ้า
การบำรุงรักษาสายส่งโดยไม่ดับไฟ โดยระหว่างที่ปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานจะสัมผัสกับสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ยังจ่ายกระแสไฟฟ้าอยู่โดยตรง ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจึงมีศักย์ทางไฟฟ้าเท่ากันกับสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์นั้น โดยที่ช่างสายจะต้องสวมใส่ชุดตัวนำไฟฟ้า (conductive suit) และที่สำคัญช่างสายต้องมีระยะห่างที่ปลอดภัยจากพื้นดินและโครงสร้างของเสาสายส่งหรือระบบกราวด์การซ่อมสายส่งไฟฟ้าด้วยวิธีการ bare hand ไม่ใช่การใช้มือเปล่าซ่อมสายไฟฟ้าอย่างที่รูปศัพท์บอกหรือเข้าใจกันทั่วไป การบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าด้วยวิธีการ bare hand เป็นทางเลือกหนึ่งของช่างสาย เมื่อต้องซ่อมสายไฟฟ้าขณะที่โหลดหรือความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อเครื่องมือฉนวนที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเมื่อระบบไม่สามารถรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ทำให้เกิดการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีบำรุงรักษาสายส่งด้วยวิธีการดับไฟ การซ่อมสายส่งด้วยวิธีการ bare hand เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบำรุงรักษาสายส่งโดยไม่ดับไฟ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาสายส่งด้วยวิธีการ bare hand จะประกอบไปด้วยเครื่องมือฉนวน (hot sticks) และเชือกฉนวน (non conductive rope) การซ่อมสายส่งไฟฟ้าด้วยวิธีการ bare hand ไม่ใช่การใช้มือเปล่าซ่อมสายไฟฟ้าอย่างที่รูปศัพท์บอกหรือเข้าใจกันทั่วไป การบำรุงรักษาสายส่งไฟฟ้าด้วยวิธีการ bare hand เป็นทางเลือกหนึ่งของช่างสาย เมื่อต้องซ่อมสายไฟฟ้าขณะที่โหลดหรือความต้องการไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเมื่อเครื่องมือฉนวนที่มีอยู่มีขนาดใหญ่ทำให้ไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเมื่อระบบไม่สามารถรองรับการจ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ทำให้เกิดการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีบำรุงรักษาสายส่งด้วยวิธีการดับไฟ การซ่อมสายส่งด้วยวิธีการ bare hand เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการบำรุงรักษาสายส่งโดยไม่ดับไฟ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาสายส่งด้วยวิธีการ bare hand จะประกอบไปด้วยเครื่องมือฉนวน (hot sticks) และเชือกฉนวน (non conductive rope)

Credit :ห้องไฟฟ้า (Electrical Room)
Credit :http://pantip.com/topic/34507946